TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Hoạt động thi đua khen thưởng

Xem với cỡ chữAA

Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ sơ kết 6 tháng đầu năm 2019

(17:59 | 06/08/2019)

Ngày 06/8/2018, tại tỉnh Kiên Giang (đơn vị Cụm phó thi đua), Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, cùng dự có lãnh đạo và chuyên viên các vụ thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Dự hội nghị có Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND của 10 tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo và công chức Ban Thi đua - Khen thưởng 12 tỉnh thuộc Cụm thi đua Tây Nam bộ; đại biểu tỉnh Kiên Giang tham dự có ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng dự có các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng, Thường trực Hội đồng Thi đua- Khen thưởng các huyện, thành phố thuộc tỉnh Kiên Giang.

Bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT, Trưởng Ban TĐKT Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: HC

Hội nghị đã thông qua Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ, theo đó Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP trong 6 tháng đầu năm của các tỉnh trong Cụm tăng bình quân 8,2%, một số tỉnh có tỷ lệ tăng trưởng cao như: Trà Vinh 17%; Long An 9,89%; Bến Tre 8,37%; Bạc liêu 8,25%... Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu của toàn Cụm bình quân đạt 63,43% kế hoạch năm. 12/12 tỉnh trong Cụm thu ngân sách đạt từ 55% kế hoạch năm trở lên, một số tỉnh thu ngân sách đạt tỷ lệ cao như: Hậu Giang 83,41%; Long An 68,6%; Bến Tre 67,94%; Sóc Trăng 67,6%; An Giang 65,6%... Kim ngạch xuất khẩu của Cụm 6 tháng đầu năm đạt trên 8,493 tỷ USD. Một số tỉnh đạt kim ngạch xuất khẩu từ 50% so kế hoạch năm của tỉnh như: Vĩnh Long 57,20%; Đồng Tháp 53,80%, Hậu Giang 50,86%; Bến Tre 50,80%. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét, các hoạt động văn hóa được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, sôi nổi và nội dung phong phú. Phong trào thể dục, thể thao không ngừng phát triển, trong đó thể thao thành tích cao được chú trọng. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên; kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của các tỉnh trong Cụm thi đua diễn ra an toàn, đúng quy định, tỷ lệ đậu tốt nghiệp bình quân trong Cụm đạt 96,62%, tỉnh có tỷ lệ đậu tốt nghiệp đạt cao như: Bạc Liêu 97,95%; Đồng Tháp 97,59%; An Giang 97,36%; Bến Tre 97,34%; Long An 97,16%; Vĩnh Long 97,15%. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên; công tác phòng, chống dịch bệnh tiếp tục được tăng cường. Việc quản lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được đẩy mạnh. Tiếp tục thực hiện tốt và kịp thời các chương trình an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số; giải quyết việc làm; công tác giảm nghèo, đặc biệt quan tâm thực hiện chính sách người có công, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn các tỉnh được tăng cường và ổn định; công tác quân sự luôn được chú trọng, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Các tỉnh đều thực hiện đạt 100% chỉ tiêu về tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2019; công tác bồi dưỡng, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, giáo dục quốc phòng và diễn tập khu vực phòng thủ được tổ chức thực hiện theo đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra. 6 tháng đầu năm các tỉnh tổ chức nhiều đợt cao điểm ra quân đấu tranh, trấn áp, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được triển khai quyết liệt đã góp phần kéo giảm số vụ, số người chết và bị thương so cùng kỳ 2018. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý sau thanh tra được đẩy mạnh, góp phần phát hiện và ngăn chặn kịp thời các vụ tiêu cực, tham nhũng. Các địa phương quan tâm thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế tình trạng khiếu kiện đông người, tránh phát sinh điểm nóng. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Công tác cải cách hành chính tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm bằng nhiều giải pháp và cách làm sáng tạo được dư luận đồng thuận cao; Nhiều tỉnh đã thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công với phương châm “Thân thiện - Đơn giản - Đúng hẹn”, nhận được sự ủng hộ, quan tâm và phản hồi tích cực từ người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến; Luật Thi đua - Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; từ đó nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của Nhân dân về công tác TĐKT; đưa công tác TĐKT ngày càng đi vào cuộc sống, phát huy tác dụng tích cực trong việc thúc đẩy phát triển KTXH. Các cấp ủy Đảng trong Cụm thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và nhiệm vụ chính trị của các tỉnh, đảm bảo kịp thời, nghiêm túc, đúng kế hoạch đề ra. Đồng thời, xây dựng các chương trình, kế hoạch phù hợp với địa phương để tổ chức thực hiện. Công tác giáo dục lý luận, chính trị, giáo dục truyền thống, đạo đức tiếp tục được quan tâm; công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua yêu nước được thực hiện rộng khắp. Tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Quan tâm thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, nhất là việc quy hoạch cán bộ phục vụ cho công tác nhân sự đại hội đảng các cấp. Công tác chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp được quan tâm chỉ đạo. Công tác kiểm tra, giám sát được chỉ đạo thường xuyên theo quy định. Công tác phát triển đảng viên mới tiếp tục được chú trọng theo hướng chất lượng, hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các tỉnh trong Cụm đã phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực vận động các tầng lớp Nhân dân, đoàn viên, hội viên hăng hái thi đua lao động, sản xuất, công tác chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước trong năm 2019. 6 tháng đầu năm 2019, các tỉnh trong Cụm đã phát động phong trào thi đua phát triển KTXH năm 2019; nhiều tỉnh trong Cụm đã hưởng ứng và ban hành kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”;kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác TĐKT phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương. Thực hiện các phong trào thi đua trọng tâm do thủ tướng Chính phủ phát động. Công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, biểu dương, tôn vinh nhân rộng điển hình tiên tiến được các cấp, các ngành trong Cụm quan tâm chỉ đạo và có nhiều chuyển biến rõ nét. Công tác khen thưởng của các tỉnh trong Cụm có sự chuyển biến tích cực, đảm bảo đúng quy định, công khai, dân chủ, minh bạch, đúng đối tượng, đúng thành tích, góp phần đưa công tác TĐKT thật sự là động lực để tập thể, cá nhân phấn đấu. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác TĐKT được các tỉnh trong Cụm quan tâm thực hiện tốt, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các tỉnh được kiện toàn, bổ sung thành viên kịp thời, đúng quy định. Bộ máy cơ quan chuyên trách công tác TĐKT các tỉnh có sự sắp xếp lại theo tinh thần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế.

Phát biểu chỉ đạo, bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã đánh giá cao tinh thần đoàn kết, thi đua cùng phát triển của các tỉnh trong Cụm thi đua Tây Nam bộ, biểu dương các kết quả Cụm thi đua các tỉnh Tây nam bộ đã đạt được 6 tháng đầu năm 2019, chỉ ra một số hạn chế yếu kém cần khắc phục trong thời gian tới, đồng tình với phương hướng nhiệm vụ đã đề ra 6 tháng cuối năm 2019, đồng thời yêu cầu các tỉnh trong Cụm thi đua Tây Nam bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thi đua cùng phát triển, tổ chức nhiều hoạt động thi đua thiết thực nhằm góp phần hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2019 và giai đoạn 2016- 2020, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội thi đua yêu nước các cấp và kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị cũng đã thông qua Quy định về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ năm 2019./.

HC