TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Hoạt động thi đua khen thưởng

Xem với cỡ chữAA

Thủ tướng Chính phủ chính thức phát động Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua xây dựng văn hóa công sở”

(14:00 | 23/05/2019)

Ngày 19/5/2019, tại buổi Lễ phát động thi đua toàn quốc, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua xây dựng văn hóa công sở”.

Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua xây dựng văn hóa công sở” được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động vào thời điểm năm 2019 có ý nghĩa rất quan trọng, đó là năm mà Chính phủ đã xác định cần có sự bứt phá để thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016- 2020 của đất nước và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tạo tiền đề vững chắc để nước ta phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Quang cảnh buổi Lễ phát động Phong trào Cán bộ, công chức, viên chức thi đua xây dựng văn hóa công sở. Ảnh: HC

Thủ tướng cho rằng, thời gian qua đội ngũ công chức viên chức của chúng ta ngày càng hướng đến sự chuyên nghiệp, tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện văn hóa công sở, một bộ phận cán bộ, công chức mang nặng tư duy cửa quyền, thiếu trách nhiệm với dân, gây bức xúc trong nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ chính thức phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Hưởng ứng mạnh mẽ rộng khắp phong trào này cũng như thông điệp của Chính phủ về  kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả và bứt phá, Thủ tướng yêu cầu, trước mắt, mỗi cơ quan, đơn vị và địa phương làm tốt các nhiệm vụ:

Cần xóa bỏ ngay thứ văn hóa không nhúc nhích, văn hóa để nước đến chân mới nhảy, văn hóa đợi nhắc thì làm, không nhắc thì cũng làm nhưng làm chậm, chậm trễ trong xử lý các nhiệm vụ được giao mà nhân dân, cơ quan đang mong đợi.

Văn hóa công sở phải gắn với gia đình và văn hóa xã hội. Cán bộ công chức phải thực sự nêu gương với người thân ở gia đình, con cái, bạn bè, đồng nghiệp và các mối quan hệ xã hội. Văn hóa công sở là đúng giờ, không đi trễ về sớm, xóa bỏ thứ văn hóa đang trong giờ rời nhiệm sở không có lý do chính đáng. Thủ tướng  yêu cầu cán bộ, công nhân viên không được bỏ bê công việc, không ăn lạm từng giây, từng phút, từng đồng thuế của người dân; thực hành làm hết giờ, sau làm hết việc, xóa bỏ văn hóa sáng cắp ô đi chiều cắp về. Văn hóa công sở gắn với trách nhiệm công vụ, trong đó trách nhiệm công vụ là trung tâm, văn hóa là cái gốc. Văn hóa công vụ là phải đặt giá trị tập thể lên trên lợi ích cá nhân, lấy lợi ích của người dân, doanh nghiệp làm mục tiêu.

Để cụ thể hóa các nhiệm vụ trên, Thủ tướng đề nghị phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” cần được triển khai rộng rãi, biến phong trào thành thành chiến lược xây dựng văn hóa công sở dựa trên 3 trụ cột sau:

Một là, cần xây dựng lại hệ giá trị chuẩn mực trong văn hóa công sở. Đây là yêu cầu mang tính tiền đề. Giống như mọi thứ văn hóa khác, văn hóa công sở không thể cân, đong, đo, đếm được trực tiếp mà nó được hình thành từ trong ý thức của từng người, tạo nên niềm tin, giá trị và động lực thôi thúc cách ứng xử làm việc của mỗi cá nhân. Chính vì vậy mỗi cán bộ công chức cần có niềm tin vững chắc vào những giá trị văn hóa mà cơ quan, đơn vị mình đeo đuổi, niềm tin đó thường có được khi chúng ta thực hành nêu gương bắt đầu từ cấp trên làm trước, cấp dưới làm sau, lãnh đạo làm gương, nhân viên phải noi gương, soi vào. Thủ tướng nhấn mạnh:  “Nếu cái gương mà bẩn thì mặt người soi nhìn cũng không hay ho gì”.

Hai là, kiến tạo môi trường làm việc có văn hóa và hiệu quả, không thể có một công sở có văn hóa với môi trường làm việc thiếu các chuẩn mực của văn hóa, nội bộ tồn tại căng thảng, soi sét lẫn nhau, nghi nghờ, đố kỵ, bất hợp tác; mục tiêu làm việc chỉ chú trọng đến tiền lương thay vì giá trị công việc được tạo ra và cống hiến. Môi trường công sở được ví như một xã hội thu nhỏ, ở đó hành xử của sự tương tác của mỗi cán bộ công chức đã tạo nên bầu không khí, những giá trị nơi công sở. Trong môi trường đó mỗi cán bộ công chức là những con người có trái tim, có cảm xúc, có trí tuệ, có bản lĩnh chứ không phải là những cỗ máy robot, máy móc, bàng quan, vô cảm. Do đó cần thúc đẩy sự cởi mở, tin tưởng lẫn nhau, phải giúp khơi nguồn động lực của sự sáng tạo và cống hiến. Môi trường công sở cũng là nơi bảo đảm vệ sinh môi trường nhất là không có khói thuốc lá, ít nhất là không có rác thải nhựa trong công sở.

Thứ ba, hình thành nên hình ảnh, tác phong cốt cách của người cán bộ công chức chuyên nghiệp, tận tâm, mẫu mực, sáng tạo vì người dân phục vụ. Mỗi con người khi đã dấn thân làm cán bộ công chức nhà nước thì phải uốn nắn mình trở thành những con người mẫu mực, chuyên nghiệp, sáng tạo luôn tận tụy vì lợi ích của người dân, của doanh nghiệp. Trong mọi vị trí và điều kiện công tác phải luôn nổ lực hoàn thành trách nhiệm được giao, tạo sự tin tưởng và thân thiện với lãnh đạo với đồng nghiệp và người dân. Tính chuyên nghiệp trong công sở thể hiện ở sự chuyên nghiệp trong giao tiếp ứng xử với cấp trên, đồng cấp và cấp dưới, biết cách thức tổ chức công việc và hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng hạn; tích cực tham gia hoạt động của tổ chức, lành mạnh trong quan hệ, thăng tiến dựa trên năng lực và thành quả công tác.

Hướng đến 3 trụ cột đó, Thủ tướng đề nghị:

Các Bộ, ban, ngành trung ương và địa phương: Một là, Thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình, đề án được giao. Triển khai đồng bộ các quy định về văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị mình. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tăng cường bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức về văn hóa công sở, đạo đức công vụ. Hai là, Thi đua xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại. Cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn; công sở văn minh, khoa học. Niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính tại trụ sở.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức: Một là, Thi đua thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức lối sống, đạo đức công vụ; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành. Thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Hai là, Thi đua thực hiện tốt chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; luôn sẵn sàng chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là không ngừng thi đua học tập nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực, bảo đảm tính chuyên nghiệp hiện đại đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ trong tình hình mới. Ba là, Thi đua thực hiện giao tiếp tốt, tác phong chuyên nghiệp, làm việc khoa học, kỷ cương, kỷ luật hành chính. Tôn trọng, lắng nghe, tận tình với người dân. Hợp tác chặt chẽ và tương trợ với đồng nghiệp; cấp trên phải công tâm, khách quan, lắng nghe và tôn trọng cấp dưới; cấp dưới phải phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công của cấp trên theo đúng qui định. Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải đi đầu, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công sở.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ vĩ đại, một lần nữa, Thủ tướng kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức hãy phát huy tinh thần tự tôn dân tộc, đoàn kết, chung sức thể hiện trí tuệ, bản lĩnh, thi đua thực hiện văn hóa công sở, đạo đức công vụ, dốc lòng phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc./.

HC