TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Hoạt động thi đua khen thưởng

Xem với cỡ chữAA

Đoàn kết, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá

(13:05 | 26/03/2019)

Ngày 25/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị; dự Hội nghị có bà Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội, đơn vị tỉnh Kiên Giang; Thủ trưởng và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh (Đảng, chính quyền, đoàn thể); các đơn vị đạt hạng nhất, nhì, ba Khối thi đua thuộc tỉnh năm 2018; thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; lãnh đạo và công chức Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ; lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên theo dõi công tác TĐKT Văn phòng UBND tỉnh. Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; lãnh đạo và công chức phụ trách thi đua, khen thưởng phòng Nội vụ; phóng viên Báo Kiên Giang và Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, Website Kiên Giang.

Ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị và phát động thi đua năm 2019. Ảnh: HC

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác  thi đua, khen thưởng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Kế hoạch phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2019. Theo đó, năm 2018, tình hình kinh tế- xã hội chung có những thuận lợi cơ bản nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức… đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân, nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực với 21/22 chỉ tiêu KTXH đạt và vượt kế hoạch. Những kết quả đó có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước trên các lĩnh vực của các ngành, các cấp: Tăng trưởng kinh tế tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá (7,51%), xếp ở vị trí thứ 5 so với các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thu nhập bình quân đầu người đạt 2.094 USD, đạt 106,29% kế hoạch; lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, nhiều sự kiện văn hóa, ngày kỷ niệm lớn được tổ chức thành công, Kiên Giang tiếp tục tạo ấn tượng thu hút du khách trong và ngoài nước; công tác quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được tăng cường, củng cố và giữ vững; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, trong năm có thêm 12 xã mới được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số toàn tỉnh có 51/117 xã (đạt 44,4%) và huyện Tân Hiệp được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; Chương trình quốc gia giảm nghèo bền vững đạt kết quả tốt, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm từ 6,21% xuống còn 4,51%, giảm 1,7% (kế hoạch giảm từ 1,5%); Phong trào thi đua yêu nước trong tỉnh, nhất là 3 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động được triển khai rộng khắp, ngày càng đi vào chiều sâu, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, vươn lên đạt nhiều thành tích quan trọng, xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình, được Đảng và Nhà nước trao tặng 8 Huân chương Lao động các hạng, 74 danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; 13 Cờ  thi đua của Chính phủ; 116 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng danh hiệu thi đua và Bằng khen cho 6.164 tập thể, cá nhân, trong đó có trên 62% cá nhân là người trực tiếp lao động, công tác tăng 3% so năm trước.

Hội nghị đã có 7 phát biểu tham luận của các đơn vị: Thành phố Rạch Giá, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, huyện Giồng Riềng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, huyện An Biên, Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tham luận đều đánh giá cao kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 đã trở thành động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh năm 2018, đồng thời các đơn vị cũng trao đổi chia sẽ những kinh nghiệm tốt, các mô hình mới hiệu quả trong tổ chức PTTĐ và công tác khen thưởng, kiến nghị một số nội dung nhằm đẩy mạnh tổ chức PTTĐ và thực hiện chính sách khen thưởng.

Tại Hội nghị, Ban Thi đua - Khen thưởng đã công bố Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 10 tập thể tiêu biểu xuất sắc nhất dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh trên các lĩnh vực; công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 16 tập thể đã có thành tích dẫn đầu phong trào thi đua của các Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh năm 2017, tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 16 tập thể đạt hạng nhì và 07 tập thể đạt hạng ba Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh năm 2018.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chính thức phát động phong trào thi đua năm 2019 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá” tập trung các nội dung chính sau: (1) Tiếp tục quán triệt Chỉ thị và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; quán triệt sâu rộng tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm trước hết từ các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo chính quyền các cấp, thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị, qua đó tiếp tục đổi mới tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng, để công tác TĐKT thực sự là động lực cho sự phát triển của tỉnh nhà. (2) Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh năm 2019 đã đề ra. Tiếp tục nâng cao chất lượng 03 phong trào trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động, đó là: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, đồng thời duy trì và nâng chất lượng các phong trào thi đua chuyên đề như: Phong trào thi đua “xây dựng giao thông nông thôn - làm thuỷ lợi - trồng cây xanh và bảo vệ môi trường”, phong trào thi đua “cải cách hành chính”, phong trào thi đua “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… gắn với thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, mạnh mẽ, đều khắp tạo sức bật mới, bứt phá mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. (3) Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, dân chủ, đúng thẩm quyền và quy trình, có tác dụng động viên, cổ vũ phong trào thi đua; chống mọi biểu hiện hình thức, bệnh thành tích trong thi đua, khen thưởng; quan tâm khen thưởng cá nhân trực tiếp lao động sản xuất, công tác, chiến đấu, học tập. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng những nhân tố mới, mô hình mới, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực. (4) Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc vận động đoàn viên, hội viên, đội viên và các tầng lớp nhân dân hăng hái, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm của từng cơ quan, địa phương, đơn vị. (5) Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về thi đua, khen thưởng trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm cổ vũ, động viên, khích lệ mọi người, mọi nhà hăng hái thi đua làm nhiều việc tốt. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tăng cường kiểm tra, giám sát kịp thời chấn chỉnh các hạn chế, yếu kém trong thực hiện các quy định của nhà nước về thi đua, khen thưởng. (6) Thường xuyên kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên Hội đồng; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các ngành, các cấp; tăng cường tổ chức tập huấn nghiệp vụ, trau dồi kỹ năng và tạo điều kiện thuận lợi nhằm nâng cao năng lực, trách nhiệm và vai trò tham mưu của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng trong tỉnh. (7) Năm 2019, tỉnh Kiên Giang vinh dự được Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ chọn làm Cụm phó và là chủ nhà tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện giao ước thi đua của Cụm. Để thực hiện tốt vai trò Cụm phó tôi đề nghị các cấp, các ngành phải tổ chức tốt phong trào thi đua, phát hiện các nhân tố mới, điển hình mới hiệu quả để giới thiệu với các tỉnh trong Cụm, đồng thời chuẩn bị mọi mặt để tổ chức Hội nghị thành công./.

HC