TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Hoạt động thi đua khen thưởng

Xem với cỡ chữAA

Thi đua, khen thưởng phải thực sự là động lực cho việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao năm 2019

(07:32 | 25/03/2019)

Ngày 25/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Theo Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2018 trình bày tại Hội nghị cho thấy: Năm 2018, trong điều kiện vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần quyết tâm trong chỉ đạo của UBND tỉnh và sự nỗ lực của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, năm qua tỉnh ta tiếp tục phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 21/22 chỉ tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra năm 2018. GRDP của  tỉnh tăng 7,51% so với năm 2017, trong đó công nghiệp - xây dựng tăng 7,43%; dịch vụ tăng 9,41%;  nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,21% so với cùng kỳ năm 2017; thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 2.094 USD, đạt 106,29% kế hoạch ; Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 640 triệu USD, đạt 123,08% kế hoạch, tăng 35,11% so với cùng kỳ ; Tổng thu ngân sách năm 2018 trên địa bàn đạt 107,73% so dự toán, tăng 6,78% so cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế... tiếp tục phát triển: Năm học 2017-2018 có 237 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 25 trường so với năm học trước; Kiên Giang được công nhận đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; huy động trẻ từ 6-14 tuổi đạt 96,06%, tăng 0,06% so với năm học trước; 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm trên 1,7%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra (1,5%), giải quyết việc làm cho 38.527 lượt người, đạt 110,08% so kế hoạch, đào tạo nghề cho 26.305, đạt 105,22 % so với kế hoạch, góp phần tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 48%, đạt 100% kế hoạch; Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường, không để xảy ra dịch bệnh trên diện rộng ; Các hoạt động văn hóa- thể thao, tổ chức các sự kiện lớn trong tỉnh đảm bảo an toàn. Quốc phòng- an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được nâng cao. Những kết quả đó có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước và công tác khen thưởng. Tuy nhiên, còn một chỉ tiêu là tổng vốn đầu tư toàn xã hội chưa đạt và 21/22 chỉ tiêu tuy đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra nhưng so với các tỉnh trong khu vực thì mức độ vượt chỉ tiêu ở tỉnh ta không cao, nên khi so sánh để tính điểm thi đua giữa 12 tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì tỉnh ta còn ở mức thấp so nhiều tỉnh, qua đó đặt ra vấn đề là công tác TĐKT phải thực sự trở thành động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

18 tập thể dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017 nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh. Ảnh: HC

Thực tiễn đã chứng minh, nơi nào cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu quan tâm công tác TĐKT thì nơi đó PTTĐ được tổ chức bài bản, khí thế thi đua được tạo ra liên tục, và nơi đó luôn xuất hiện các mô hình mới hiệu quả, các điển hình tiên tiến của các tập thể, cá nhân xuất hiện và kết quả là những khó khăn, thách thức đều vượt qua bằng tinh thần sáng tạo, hiệu quả và nhiệm vụ luôn được hoàn thành với chất lượng cao. Năm 2019, năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016- 2020 có ý nghĩa rất quan trọng là năm có tính chất bứt phá để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta bước vào tổ chức đại hội Đảng các cấp, Đại hội thi đua các cấp tiến tới Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ X. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2019 mà Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chính thức phát động thi đua trong toàn tỉnh với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo,  hiệu quả, bứt phá” với các giải pháp : (1) Tổ chức cụm, khối thi đua theo Quyết định của UBND tỉnh; từng cụm, khối thi đua xây dựng kế hoạch và tổ chức ký kết giao ước thi đua để thực hiện. (2) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; truyên truyền của các cơ quan, địa phương, đơn vị; nội dung tuyên truyền tập trung: Tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. (3) Xây dựng kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình mới hiệu quả trong phong trào thi đua yêu nước tại từng cơ quan, địa phương, đơn vị; đảm bảo thực hiện đồng bộ ở cả 4 khâu: Phát hiện - Bồi dưỡng - Tổng kết - Nhân điển hình tiên tiến. (4) Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng tại cơ quan, địa phương, đơn vị, kịp thời phát hiện các sai sót, lệch lạc, yếu kém để có biện pháp khắc phục. (5) Khuyến khích tổ chức đợt thi đua, chuyên đề thi đua theo thẩm quyền để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ cấp bách, các công trình trọng điểm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời làm tốt công tác sơ, tổng kết phong trào thi đua, phát hiện khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; chú trọng khen thưởng cá nhân trực tiếp lao động, công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, các tập thể nhỏ, tập thể ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; phát hiện khen đột xuất.

Với kết quả đã đạt được trong công tác TĐKT năm 2018, chúng ta tin tưởng rằng năm 2019 công tác TĐKT tiếp tục sẽ là động lực để thúc đẩy hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH của tỉnh đã đề ra.

HC