TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Hoạt động thi đua khen thưởng

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị ký kết giao ước thi đua khối các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc sở nội vụ năm 2019

(09:45 | 23/03/2019)

Ngày 18/3/2019, tại Hội trường Ban Tôn giáo, Khối thi đua các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Quy chế hoạt động và bình xét thi đua Khối đồng thời tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Hội nghị do ông Danh Lắm, Trưởng ban Ban Tôn giáo, Khối trưởng Khối thi đua năm 2019 chủ trì, cùng dự Hội nghị gồm đại diện lãnh đạo và công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ, gồm: Phòng Công chức, viên chức (Khối phó), Văn phòng, Thanh tra, phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi Chính phủ, phòng Cải cách hành chính, Ban Thi đua – Khen thưởng, Chi cục Văn thư – Lưu trữ.

Khối thi đua các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2019. Ảnh: Ngọc Yến

Hội nghị đã thông qua dự thảo nội dung Quy chế hoạt động và bình xét thi đua và giao ước thi đua của Khối thi đua năm 2019 với 03 nội dung thi đua và 12 tiêu chí thi đua theo quy định của UBND tỉnh tại Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 và Quyết định số Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 15/3/2018. Các thành viên đã thảo luận làm rõ một số tiêu chí thi đua và cách tính điểm đạt, điểm thưởng như: Nội dung 1, thi đua thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị có 5 tiêu chí, trong đó tiêu chí 1, các thành viên thống nhất thực hiện rà soát lại các tiêu chí thi đua theo hướng căn cứ trên các chỉ tiêu Kế hoạch, Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Sở Nội vụ và điều chỉnh cho phù hợp; tiêu chí 4 nội dung 2, các thành viên thảo luận và thống nhất Chi bộ cơ sở đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 30 điểm, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 20 điểm, hoàn thành nhiệm vụ 10 điểm và không hoàn thành nhiệm vụ 0 điểm; ngoài ra, nội dung 100% đảng viên, đoàn viên được đánh giá đạt loại tốt trở lên được tính theo tỷ lệ đảng viên đạt loại tốt trở lên của đơn vị (tối đa 30 điểm);..... Hội nghị cũng thảo luận đóng góp hoàn chỉnh dự thảo Quy chế hoạt động và bình xét thi thi đua của Khối thi đua trên cơ sở rút kinh nghiệm quy chế năm 2018 và những quy định mới của UBND tỉnh tại Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo 09 phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc tham dự đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2019./.

Ngọc Yến