TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Hoạt động thi đua khen thưởng

Xem với cỡ chữAA

Phong trào thi đua yêu nước Cụm các tỉnh Tây Nam bộ phát triển toàn diện

(07:25 | 18/03/2019)

Ngày 15/3/2019, tại thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang, Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị, cùng dự có lãnh đạo và chuyên viên các vụ thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương. Dự Hội nghị có Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên theo dõi công tác TĐKT Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo và công chức Ban Thi đua - Khen thưởng 12 tỉnh thuộc Cụm thi đua Tây Nam bộ. Về phía tỉnh Tiền Giang có ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng dự có các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng, phòng Nội vụ các huyện, thị, thành phố và Cụm trưởng, Khối trưởng Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh.

Cụm trưởng UBND Tiền Giang năm 2018 trao Cờ luân lưu Cụm trưởng năm 2019 cho UBND tỉnh Cà Mau. Ảnh: Hà Chiến

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện giao ước thi đua Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 . Theo đó, năm 2018 trong bối cảnh chung của toàn vùng cũng như cả nước có những thuận lợi nhưng cũng có nhiều khó khăn thách thức, nhất là diễn biến bất lợi của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng, tình hình sạt lở đất ven sông, ven biển; đầu tư công tiếp tục thắt chặt, giá cả không ổn định, sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn… ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế, xã hội, gây khó khăn cho sản xuất và đời sống nhân dân. Song với sự chỉ đạo kịp thời của Chính phủ và sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh Tây Nam bộ, tình hình kinh tế xã hội các tỉnh Cụm thi đua Tây Nam bộ tiếp tục tăng trưởng khá và ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân được nâng lên. Những kết quả đạt đước có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua yêu nước của các tỉnh Cụm thi đua Tây Nam bộ. Kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2018 nổi bật trên các lĩnh vực như: Về thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội, các tỉnh trong Cụm đã bám sát Nghị quyết 01 của Chính phủ, Nghị quyết Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh để chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, qua đó các chỉ tiêu về phát triển kinh tế- xã hội các tỉnh trong Cụm đều đạt kết quả tốt: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân toàn Cụm đạt  7,70%, một số tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao như Trà Vinh 11,05%, Long An 10,36%, Bạc Liêu 8,36%, Kiên Giang 7,51%...; Thu nhập bình quân đầu người đạt 44,1 triệu đồng/người/năm, tăng 4,5 triệu đồng so năm 2017, tỉnh có thu nhập bình quân cao là Long An 68,6 triệu đồng/người/năm, Kiên Giang 48,1 triệu đồng/người/năm, Tiền Giang 47,6 triệu đồng/người/năm …; tổng thu ngân sách toàn Cụm đạt 74.680 tỷ đồng đạt 108,5% kế hoạch tăng 5,04% so năm 2017, một số tỉnh thu ngân sách đạt cao so chỉ tiêu giao như: Hậu Giang 122,49%, Long An 115,24%, Cà Mau 112,48%...; Tổng kim ngạch xuất khẩu toàn Cụm đạt 16.090 triệu USD đạt 109,6% kế hoạch, tăng 8% so năm 2017, một số tỉnh đạt cao như: Đồng Tháp 128,54%, Kiên Giang 123,08%, Long An 118,06%, Vĩnh Long 110,86%…; Dầu tư toàn xã hội của Cụm đạt 284.802 tỷ đồng, đạt 101%, tăng 4,7% so 2017, một số tỉnh đạt cao như Sóc Trăng 122,17%, An Giang 108,59%, Trà Vinh 103,77%...; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo chiều hướng tích cực. Về thực hiện các chỉ tiêu văn hóa- xã hội: Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, đội ngũ giáo viên được chuẩn hóa, đáp  ứng yêu cầu chuyên môn, cơ sở vật chất, trang thiết bị được tăng cường, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông các tỉnh trong Cụm đạt cao, bình quân 97,84%...; chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên, công tác phòng chống dịch bệnh tiếp tục được tăng cường, không để xảy ra dịch bệnh trên diện rộng, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế toàn Cụm đạt cao; 12/12 tỉnh trong Cụm đều thực hiện giảm nghèo vượt kế hoạch đề ra; giải quyết việc làm cho người lao động các tỉnh trong Cụm đều đạt và vượt kế hoạch giao, toàn Cụm giải quyết được 341.710 lao động, đạt 113,5% kế hoạch, một số tỉnh đạt cao như: Bạc Liêu 136,47%, Đồng Tháp 132,39%, Vĩnh long 130,82…. các tỉnh đều đạt và vượt chỉ tiêu về giảm tỷ suất sinh so kế hoạch đề ra. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, số vụ phạm pháp hình sự xảy ra trong toàn Cụm giảm 384 vụ so năm 2017; có 6/12 tỉnh giảm tai nạn giao thông cả 3 mặt là số vụ, số người chết và số người bị thương như tỉnh An Giang, Bạc Liêu, Long An…; công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ 100% tỉnh đều đạt chỉ tiêu Chính phủ giao đảm bảo chất lượng; công tác giáo dục kiến thức quốc phòng, huấn luyện quân sự và xây dựng lực lượng thường trực, dự bị động viên và dân quân tự vệ đều đạt kế hoạch giao. Công tác cải cách hành chính, công tác thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng,  lãng phí được các tỉnh trong Cụm quan tâm chỉ đạo thực hiện khá quyết liệt, công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm được chú trọng. Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các tỉnh quan tâm, năm 2018 toàn Cụm công nhận 136 xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 121,4% kế hoạch, tăng 10,9% so năm 2017, đến nay toàn Cụm đã có 7 huyện và 490 xã đạt chuẩn nông thôn mới…. Về thi đua thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được các tỉnh trong Cụm triển khai thực hiện khá tốt, tất cả các tỉnh trong Cụm đã tổ chức thành công nhiều hoạt động phong phú nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948- 11/6/2018), kịp thời triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; công tác phát triển đảng viên mới toàn Cụm kết nạp 22.232 đảng viên đạt 103% kế hoạch; Mặt trận và các tổ chức đoàn thể triển khai các chương trình, kế hoạch, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới phương thức và nội dung hoạt động, tăng cường phối hợp liên ngành với các cơ quan trong hệ thống chính quyền, lực lượng vũ trang nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Về thi đua thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, các tỉnh trong Cụm đều có cố gắng thực hiện tốt như kịp thời tổ chức quán triệt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thực hiện phù hợp với mỗi tỉnh; kiện toàn tổ chức bộ máy và duy trì ổn định đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng; tập trung triển khai thực hiện tốt 3 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động gồm “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”. Công tác khen thưởng đảm bảo kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch đúng quy trình, kết quả khen cấp tỉnh, UBND các tỉnh trong Cụm đã tặng thưởng 1.305 Cờ thi đua, 5.769 danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, 1.377 danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”, 59.132 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó đã chú trọng khen thưởng cho cá nhân trực tiếp lao động, công tác đạt tỷ lệ 66,95%; khen cấp Nhà nước toàn Cụm có 100 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 290 Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động các hạng, 997 Bằng của Thủ tướng Chính phủ; phong tặng 540 danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết nhân rộng điển hình tiên tiến được quan tâm.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương đã đánh giá cao tinh thần đoàn kết, thi đua cùng phát triển của các tỉnh trong Cụm thi đua Tây Nam bộ, biểu dương các kết quả Cụm thi đua các tỉnh Tây nam bộ đã đạt được trong năm 2018, chỉ ra một số hạn chế yếu kém cần khắc phục trong thời gian tới, đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2019, đồng thời yêu cầu các tỉnh trong Cụm thi đua Tây Nam bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thi đua cùng phát triển, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng tới 50 năm thực hiện Di chúc của  Chủ tịch Hồ Chí Minh; quan tâm phát hiện nhân tố mới, điển ình tiên tiến để tôn vinh, đồng thời chỉ đạo tốt việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X năm 2010.

Tại Hội nghị này, thường trực Cụm thi đua đã công bố kết quả chấm điểm xếp hạng thi đua năm 2018, theo đó tỉnh Tiền Giang xếp hạng nhất, tỉnh Long An xếp hạng nhì được đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ. Hội nghị đã bầu chọn đơn vị tỉnh Cà Mau làm Cụm trưởng, tỉnh Hậu Giang làm Cụm phó thứ nhất và tỉnh Kiên Giang làm Cụm phó thứ 2 năm 2019 và tại Hội nghị này, đại diện lãnh đạo UBND 12 tỉnh trong Cụm thi đua đã cùng nhau ký kết giao ước thi đua năm 2019 dưới sự chứng kiến của các đại biểu dự Hội nghị./.

Hà Chiến