TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Hoạt động tôn giáo

Xem với cỡ chữAA

Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2020 tại Ủy ban nhân dân huyện Tân Hiệp

(10:38 | 20/07/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-SNV ngày 8/6/2020 của Sở Nội vụ về việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2020. Từ ngày 16 đến 17/7/2020, Đoàn Kiểm tra của Sở Nội vụ tiến hành kiểm tra công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2020 tại Ủy ban nhân dân huyện Tân Hiệp, do ông Đinh Xuân Phương, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn. Tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra có ông Cao Hữu Ánh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo huyện, ông Lê Văn Đúng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Hiệp, cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành của huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn.
 

Ông Đinh Xuân Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn Kiểm tra 
phát biểu kết luận kết quả kiểm tra đối với UBND huyện Tân Hiệp

 

Huyện Tân Hiệp là địa bàn có đông tôn giáo như: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài, Phật giáo Hòa Hảo, Tứ ân Hiếu nghĩa, Phật giáo Hiếu nghĩa Tà Lơn, với 63 tổ chức tôn giáo trực thuộc, 21 tổ chức tôn giáo dưới cơ sở, 73 cơ sở thờ tự, với 86.545 tín đồ (chiếm 57,73 % dân số toàn huyện), 14 cơ sở tín ngưỡng. Qua kiểm tra, cho thấy Ủy ban nhân dân huyện đã quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, như: tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trong nội bộ và tôn giáo, người đại diện cơ sở tín ngưỡng. Thường xuyên rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Thực hiện tốt sự chỉ đạo, hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về tôn giáo của cấp trên như hướng dẫn quản lý trong dịp trọng lễ Phật đản của Phật giáo, lễ Giáng sinh, Phục sinh của đạo Công giáo và Tin lành, nhất là chỉ đạo, triển khai thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng, sinh hoạt tôn giáo từ đầu năm 2020 đến nay; thực hiện tốt chính sách tôn giáo, kịp thời thăm hỏi, chúc mừng nhân các ngày lễ trọng đại của tôn giáo. Quản lý, nắm chắc địa bàn, kịp thời phát hiện chỉ đạo xử lý các vụ việc phát sinh liên quan tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản đạt hiệu quả, trong thời gian kiểm tra không có trường hợp khiếu nại, khiếu kiện liên quan tín ngưỡng, tôn giáo. Giải quyết các yêu cầu về tín ngưỡng, tôn giáo kịp thời, đúng pháp luật, đáp ứng nhu cầu chính đáng, hợp pháp của mọi người. Ủy ban nhân dân huyện đã tiếp nhận và xem xét giải quyết 18 thủ tục hành chính về tôn giáo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại cơ sở, tình hình hoạt động tín ngưỡng, sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn huyện diễn ra cơ bản ổn định.

 


Đoàn Kiểm tra làm việc tại Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp B


Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo là công tác mang tính nhạy cảm, do đó từng lúc, từng nơi giải quyết một số vụ việc tôn giáo phát sinh còn gặp lúng túng; đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo thường xuyên thay đổi, thiếu tính ổn định, có ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả công tác tín ngưỡng, tôn giáo của huyện./.                                
 

Tin và ảnh: Văn Xem - Ban Tôn giáo