TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Hoạt động tôn giáo

Xem với cỡ chữAA

Một số kết quả trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo

(07:55 | 24/04/2020)

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn của Ban Tôn giáo Chính phủ tại Công văn số 237/TGCP-VP ngày 27/3/2020, Công văn số 233/TGCP-VP ngày 27/3/2020, Công văn số 249/TGCP-VP ngày 07/4/2020 và của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 425/UBND-VHXH ngày 27/3/2020, Công văn số 440/UBND-VHXH ngày 31/3/2020, Công văn số 503/UBND-VHXH ngày 10/4/2020 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ban Tôn giáo giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện, chủ động trao đổi với các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc cấp tỉnh để đôn đốc người đại diện các tổ chức tôn giáo trực nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. 

Đoàn công tác của Ban Tôn giáo và Ban Dân tộc tỉnh
làm việc với Chùa Núi Trầu, huyện Kiên Lương

 

Làm tốt công tác phối kết hợp với các ngành cấp tỉnh liên quan và các huyện, thành phố trực tiếp kiểm tra, gắn với tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc tôn giáo, người đại diện cơ sở tín ngưỡng trong việc thực hiện tốt chủ trương phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là tổ chức thăm hỏi, động viên, chúc mừng, lồng ghép tuyên truyền, kiểm tra việc phòng chống dịch bệnh trong dịp lễ Phục sinh của đạo Công giáo và Tin lành vào ngày 12/4/2020, tết cổ truyền Chôl-Chnăm-Thmây của đồng bào dân tộc Khmer gắn với sinh hoạt tôn giáo từ ngày 13-16/4/2020. Tính đến ngày 19/4/2020, đã kiểm tra ở 15 huyện, thành phố, với 177 vị đại diện cơ sở tôn giáo (trong đó có đại diện tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc cấp tỉnh), cơ sở tín ngưỡng trong đó có 15 vị (13 vị chức sắc Phật giáo, 02 vị chức sắc đạo Công giáo) được gặp gỡ, tuyên truyền 02 lần, 04 vị  chức sắc Phật giáo được gặp gỡ, tuyên truyền, vận động lần thứ ba. 


Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, hầu hết chính quyền ở cơ sở thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, quan tâm thường xuyên kiểm tra, giám sát các sinh hoạt tôn giáo, hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn. Qua công tác tuyên truyền, vận động, các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo và người đại diện cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn chấp hành chủ trương và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Các vị chức sắc, chức việc là lãnh đạo tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc cấp tỉnh đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đối với các tổ chức tôn giáo trực thuộc ở cơ sở; chức sắc, chức việc đứng đầu cơ sở tôn giáo, đại diện cơ sở tín ngưỡng đã tuyên truyền tín đồ, người có tín ngưỡng thấy được tính chất nguy hiểm của dịch bệnh, từ đó ý thức tự giác, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đã tạm dừng các hoạt động tôn giáo, hoạt động tín ngưỡng có sự tập trung đông người, có hình thức sinh hoạt tôn giáo phù hợp như: chuyển việc thực hiện nghi lễ, giảng đạo sang hình thức trực tuyến, online, trong đó có Tuần Thánh của đạo Công giáo, lễ Thương Khó của đạo Tin lành, lễ Phục sinh của đạo Công giáo và Tin lành. Riêng lễ Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer gắn với sinh hoạt tôn giáo, các chùa Phật giáo hệ phái Nam tông Khmer chấp hành chủ trương của Chính phủ, Ban Tôn giáo Chính phủ và của Ủy ban nhân dân tỉnh, không có trường hợp tổ chức tập trung đông người sinh hoạt tôn giáo. 

 


Đoàn công tác làm việc với Chùa Tổng Quản, huyện Gò Quao

 

Trong thời gian qua, lãnh đạo, chức sắc, chức việc, tín đồ các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, các cơ sở tín ngưỡng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự ủng hộ và chấp hành tốt chủ trương, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đồng thời còn tham gia đóng góp tích cực bằng nhiều hình thức cho công tác phòng, chống dịch, tình hình trong các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo đến thời điểm này cơ bản ổn định.


Mặt dầu tình hình dịch bệnh đã có nhiều diễn biến tích cực, nhưng không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Thời gian tới, các ngành chuyên môn, chính quyền, Mặt trận các cấp tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, vận động, nhắc nhỡ các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người đại diện cơ sở tín ngưỡng thực hiện đúng quy định phòng, chống dịch bệnh, nhất là trong dịp lễ Phật đản Phật lịch 2564 - Dương lịch 2020 của Phật giáo và các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo khác, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, xã hội, sớm đẩy lùi dịch bệnh./.
                      
 

Tin và ảnh: Văn Xem - Ban Tôn giáo