TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Hoạt động tôn giáo

Xem với cỡ chữAA

Đại hội Đại biểu Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024

(17:13 | 22/12/2019)

Ngày 20/12/2019, khai mạc Đại hội Đại biểu Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024 tại Hội trường Tỉnh ủy Kiên Giang.

Đến dự và chúc mừng Đại hội có bà Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Lâm Hoàng Sa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; bà Lê Thị Vệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đại diện các ban, ngành tỉnh; về phía tôn giáo có lãnh đạo Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang; đại diện Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước các tỉnh bạn và các tôn giáo bạn; đặc biệt là sự có mặt của 177 đại biểu chính thức là các vị sư sãi, Phật tử Phật giáo hệ phái Nam tông Khmer tiêu biểu trong tỉnh.

Ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ qua, với chức năng, nhiệm vụ được xác định trong Điều lệ Hội, được sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận các cấp, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh có nhiều hoạt động tích cực, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc Khmer được ổn định. Tỉnh hội đã phối hợp tích cực với chính quyền, Mặt trận và Giáo hội Phật giáo các cấp làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, với nhiều hình thức và phương pháp phù hợp như phối hợp, thông qua các buổi thuyết pháp có trên 10.000 lượt sư sãi và Phật tử tham dự học tập, đã làm chuyển biến trong giới sư sãi, Phật tử về nhận thức mới và hành động. Các cấp Hội còn hướng dẫn sư sãi và Phật tử thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ủng hộ của cải vật chất và công sức để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, tặng quà tình nghĩa cho người nghèo, cưu mang người già neo đơn, thực hiện nếp sống văn hoá mới, hạn chế các hủ tục lạc hậu và những hoạt động mê tín dị đoan và tệ nạn xã hội được đẩy lùi. Vận động sư sãi và Phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các cuộc vận động, các hoạt động từ thiện an sinh xã hội, trong nhiệm kỳ đạt trên 24 tỷ đồng.

Phướng hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang tiếp tục phát huy mặt tích cực, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động sư sãi, Phật tử chấp hành nghiêm giáo lý, giáo luật, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng cố tổ chức bộ máy hoạt động, tích cực tham gia xây dựng chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp; hướng dẫn sư sãi, Phật tử tu học, hành đạo đúng chánh pháp và pháp luật; tu bổ chùa chiền, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tham gia tốt các phong trào thi đua yêu nước; bảo vệ an ninh Tổ quốc; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, hoạt động từ thiện xã hội…

Ban Chấp hành Tỉnh hội nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội

 Đến nay, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang đã trải qua 6 kỳ Đại hội và nay là nhiệm kỳ VII (2019-2024). Để tiếp tục củng cố tổ chức Hội, nhất là về nhân sự có đủ trình độ, khả năng, tích cực đóng góp cho các mặt hoạt động của Hội, Đại hội đã hiệp thương thống nhất đề cử Ban Chấp hành Tỉnh hội gồm 35 vị là các sư sãi, Phật tử tiêu biểu trong tỉnh, suy cử Ban Thường vụ 13 vị, Ban Thường trực 5 vị, Hòa thượng Danh Đổng được Đại hội suy cử giữ chức Chủ tịch Tỉnh hội nhiệm kỳ mới.

Bà Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhận xuất sắc

Để khuyến khích, động viên tinh thần các tập thể, cá nhân sư sãi, Phật tử tiêu biểu đạt thành tích đột xuất, xuất sắc đóng góp trong phong trào thi đua yêu nước nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 10 cá nhân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 17 tập thể, 16 cá nhân; Tỉnh ủy tặng Đại hội Bức trướng với dòng chữ “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Tiến bộ”.

Đại hội Đại biểu Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024 thành công tốt đẹp./.

Tin và ảnh: Văn Xem