Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hoạt động tôn giáo

Xem với cỡ chữAA

Đại hội đại biểu Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước huyện Vĩnh Thuận lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024

(14:38 | 06/11/2019)

Ngày 4/11/2019, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước huyện Vĩnh Thuận chính thức khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tham dự có 80 đại biểu chính thức là sư sãi, Ban Quản trị và Phật tử tiêu biểu của 5 chùa hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer trong toàn huyện. Hơn 20 khách mời là đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành của huyện Vĩnh Thuận; lãnh đạo Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Thoàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Thuận phát biểu chúc mừng Đại hội

Vĩnh Thuận là huyện thuộc vùng U Minh Thượng, vùng căn cứ cách mạng, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Huyện Anh hùng. Là Huyện có đông đồng bào dân tộc Khmer (7.910 người) chiếm 8,35% so với dân số trong huyện. Đồng bào dân tộc Khmer sinh sống xen kẻ với người Kinh, Hoa anh em, tập trung đông nhất ở xã Vĩnh Bình Bắc và xã Phong Đông. Tuyệt đại đa số đồng bào dân tộc Khmer có truyền thống theo đạo Phật, hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer.

Trong suốt nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, Ban Chấp hành Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước huyện thực hiện tốt Nghị quyết nhiệm kỳ 2014-2019 đề ra như: làm tốt hoạt động tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước như: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác dân tộc, tôn giáo; Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; gắn với tuyên truyền, vận động các vị sư sãi và Phật tử tích cực tham gia thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tham gia đóng góp “Quỹ vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, lồng ghép trong các ngày lễ hội hàng năm ở Phum, Sróc. Từ đó, sư sãi và đồng bào Phật tử không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc, các tôn giáo, thống nhất, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện các nghi thức lễ hội truyền thống đúng theo quy định pháp luật.

Ông Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu

Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2014-2019, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024, báo cáo tham luận của 02 chùa tiêu biểu trong huyện; thống nhất thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ mới với một số chỉ tiêu hoạt động thiết thực. Đại hội đã hiệp thương thống nhất đề cử Ban Chấp hành Huyện hội nhiệm kỳ mới gồm 10 vị, đề cử Ban Thường trực 3 vị, Thượng tọa Danh Cảnh tiếp tục được Đại hội suy cử giữ chức Chủ tịch Hội. 

Để khuyến khích, động viên tinh thần các vị sư sãi, Phật tử tiêu biểu nhiệm kỳ 2014-2019, Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh tặng Bằng tán dương công đức cho 1 tập thể, 2 cá nhân; Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 9 cá nhân có nhiều thành tích trong việc thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, hoạt động xã hội./.

Tin và ảnh: Văn Xem