Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hoạt động tôn giáo

Xem với cỡ chữAA

Khai giảng lớp bồi dưỡng công tác tôn giáo cho cán bộ, công chức phụ trách công tác tôn giáo cấp xã

(10:53 | 14/10/2019)

Nhằm giúp cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo các cấp nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và kiến thức cơ bản về một số tôn giáo đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Sáng ngày 7/10/2019, tại Hội trường Bưu Điện tỉnh, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng công tác tôn giáo khóa V. Tham dự lễ khai giảng, có ông Đinh Xuân Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, lãnh đạo Ban Tôn giáo và trên 60 học viên là cán bộ, công chức phụ trách công tác tôn giáo các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Ông Đinh Xuân Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu lễ khai giảng lớp bồi dưỡng

Học viên tham dự lớp kỳ này là những người trực tiếp tham mưu cho cấp ủy, Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở cơ sở. Từ thực tiễn tình hình đó, yêu cầu của lớp bồi dưỡng lần này là nhằm giúp cho học viên nâng cao nhận thức những vấn đề chung về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, đặc biệt là nhận thức sâu hơn về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời tập trung nội dung kỹ năng xử lý các tình huống tôn giáo diễn ra ở cơ sở. Lớp học diễn ra trong thời gian 5 ngày./.

Tin và ảnh: Văn Xem