Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hoạt động tôn giáo

Xem với cỡ chữAA

Bồi dưỡng kiến thức công tác tôn giáo cho cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh

(10:15 | 17/09/2019)

Nhằm giúp cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo các cấp nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và kiến thức cơ bản về một số tôn giáo đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Sáng ngày 16/9/2019, tại Hội trường Bưu Điện tỉnh, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng công tác tôn giáo khóa IV, cho 64 học viên là cán bộ, công chức phụ trách công tác tôn giáo thuộc các sở, ban, ngành tỉnh; Mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh và cấp huyện.

Ông Danh Lắm, Trưởng ban Ban Tôn giáo giới thiệu các chuyên đề kiến thức cơ bản về đặc điểm, giáo lý, giáo luật, hệ thống tổ chức… các tôn giáo đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Thời gian bồi dưỡng là 4 ngày, các học viên sẽ được tiếp thu quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo; công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, gắn với các quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; kiến thức cơ bản về đặc điểm, giáo lý, giáo luật, hệ thống tổ chức… các tôn giáo đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, kết hợp với kỹ năng, phương pháp ứng xử, giao tiếp đối với từng tôn giáo./.

Tin và ảnh: Văn Xem