Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hoạt động tôn giáo

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo năm 2019

(15:26 | 04/09/2019)

Ngày 04/9/2019, tại Hội trường Bưu điện tỉnh, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị thứ I triển khai, phổ biến pháp luật cho trên 160 đại biểu là chức sắc, chức việc của đạo Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Công giáo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo Kế hoạch số 344/KH-BTG ngày 27/11/2018, ông Danh Lắm, Trưởng ban Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Đại biểu các tôn giáo tham dự Hội nghị

Hội nghị được nghe lãnh đạo Ban Tôn giáo giới thiệu khái quát tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh, đồng thời triển khai, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, những điểm mới, tiến bộ so với Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo. Qua đó, giúp cho các vị chức sắc, chức việc các tôn gáo nắm vững các quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành, hoạt động tôn giáo ngày càng nề nếp ở cơ sở. Các đại biểu cũng được trực tiếp trao đổi những vấn đề chưa rõ, còn vướng mắc trong thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, cũng như trong quá trình hoạt động tôn giáo tại địa phương, để lãnh đạo Ban Tôn giáo trao đổi, giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, thống nhất thực hiện đúng theo quy định./.

Tin và ảnh: Văn Xem