Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hoạt động tôn giáo

Xem với cỡ chữAA

Họ đạo Huyền Trung Điện tổ chức Đại hội Nhơn sanh cấp cơ sở lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

(14:08 | 30/08/2019)

Vào lúc 8 giờ 30 ngày 29/8/2019, Họ đạo Huyền Trung Điện (Cao Đài Tiên Thiên), xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao long trọng tổ chức Đại hội Nhơn sanh cấp cơ sở lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự có bà Lê Thị Ngọc Vang, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ; lãnh đạo Dân vận huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Phòng Nội vụ huyện Gò Quao và xã Vĩnh Tuy; đại diện Ban Thường trực Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên và chức sắc, chức việc, tín đồ của Họ đạo Huyền Trung Điện.

Bà Lê Thị Ngọc Vang, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh tặng quà chúc mừng Đại hội

Năm 1995, Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên được Nhà nước công nhận về mặt tổ chức, với đường hướng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật nước Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tôn chỉ hành đạo theo Tân pháp Chơn truyền của Đức Chí Tôn dựa trên nền tảng giáo lý “Quy nguyên Tam giáo” (Nho, Thích, Đạo) và “Hiệp nhất Ngũ chi” (Hiền, Thần, Thánh, Tiên, Phật), thực hiện lý tưởng Công bình - Từ bi - Bác ái nhằm “Phổ hoá quần sanh, giáo dân vi thiện, phụng sự đạo đức chánh nghĩa, kiến lập cơ tuyệt khổ đại đồng” ở Việt Nam và trên thế giới. Trong thời gian thực hiện Hiến chương, đường hướng hành đạo mới, chức sắc, chức việc và tín đồ Họ đạo Huyền Trung Điện đã phát huy truyền đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương của Đảng sống “Tốt đời, đẹp đạo”, vừa hành đạo vừa tích cực tham gia công việc xã hội, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, phát huy những mặt tích cực trong hoạt động tôn giáo.

Nhân sự Ban Cai quản và Ban Trị sự nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Đại hội đã tổng kết hoạt động đạo sự nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ qua Ban Cai quản, Ban Trị sự cùng tín đồ Họ đạo Huyền Trung Điện đã tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đoàn kết nội bộ, đoàn kết tôn giáo bạn, tham gia làm tốt công tác từ thiện xã hội, đã vận động, đóng góp các mặt từ thiện trên 20 triệu đồng. Đại hội đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, hiệp thương suy nhân sự Ban Cai quản gồm 6 thành viên, Ban Trị sự 2 thành viên, ông Cao Hữu Ướt (Giáo hữu Ngọc Ướt Thanh) được Đại hội suy cử tiếp tục giữ chức vụ Hội trưởng Ban Cai quả Họ đạo Huyền Trung Điện nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp./.

Tin và ảnh: VănXem