Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hoạt động tôn giáo

Xem với cỡ chữAA

Phổ biến pháp luật cho Phật giáo Hòa Hảo xã Vân Khánh

(16:12 | 21/08/2019)

Sáng ngày 18/8/2019, tại trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Vân Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, ông Trương Hoàng Anh, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ dự lớp giáo lý Phật giáo Hòa Hảo và triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ cho khoảng 60 vị là trị sự viên và tín đồ của Ban Trị sự xã lớp giáo lý Phật giáo Hòa Hảo.

Ông Trương Hoàng Anh, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo  phổ biến pháp luật cho Phật giáo Hòa Hảo. Ảnh: Văn Xem

Đây là dịp để tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo đến chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo nói chung, đạo Phật giáo Hòa Hảo nói riêng. Tại lớp giáo lý, ông Trương Hoàng Anh đã khái quát tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, đồng thời tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Qua đó, giúp cho các vị trị sự viên và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tại địa phương hiểu và nắm vững quy định của pháp luật trong sinh hoạt, hoạt động tôn giáo./.

Văn Xem