Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hoạt động tôn giáo

Xem với cỡ chữAA

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức tôn giáo cho Bí thư Đảng ủy cấp xã

(19:27 | 16/08/2019)

Nhằm giúp cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo các cấp nắm vững quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về tôn giáo và kiến thức cơ bản về một số tôn giáo đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Sáng ngày 12/8/2019, tại Hội trường Bưu Điện tỉnh, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức tôn giáo 45 học viên là Bí thư Đảng ủy các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Ông Danh Lắm, Trưởng ban Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng. Ảnh: Văn Xem

Vấn đề tôn gáo luôn được nhiều người quan tâm, vì nó có tác động đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, tôn giáo được xem là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Đảng, Nhà nước ta luôn chủ trương thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo của quần chúng nhân dân, chăm lo phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân về mọi mặt, trong đó có đồng bào các tôn giáo, không ngừng phát huy những giá trị tốt đẹp về văn hoá, đạo đức của tôn giáo. Từ thực tiễn đó, đòi hỏi Bí thư Đảng ủy lãnh đạo chủ chốt cấp xã, phường, thị trấn lãnh đạo toàn diện, trong đó có công tác tôn giáo ở cơ sở nắm vững kiến thức tôn giáo, rút ra những bài học cần thiết để làm tốt vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, vận động, tranh thủ tôn giáo một cách hiệu quả nhất, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao ở địa phương thời gian tới. Lớp học diễn ra trong thời gian 5 ngày kể từ ngày 12/8/2019./.

Văn Xem