Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hoạt động tôn giáo

Xem với cỡ chữAA

Khai giảng lớp bồi dưỡng công tác tôn giáo cho Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã

(14:22 | 09/07/2019)

Sáng ngày 08/7/2019, tại Hội trường Bưu Điện tỉnh, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng công tác tôn giáo, tham dự lễ khai giảng có ông Danh Lắm, Trưởng ban Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tỉnh, ông Nguyễn Ngọc Kiều, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo, Hội Cựu chiến binh tỉnh, cùng 85 học viên là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Quan cảnh lễ khai giảng lớp bồi dưỡng

Phát biểu tại buổi khai giảng ông Danh Lắm, Trưởng ban Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) đã nêu tóm tắt quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo “Đảng, Nhà nước ta luôn chủ trương thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo của quần chúng Nhân dân, chăm lo phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân về mọi mặt, trong đó có đồng bào các tôn giáo, không ngừng phát huy những giá trị tốt đẹp về văn hoá, đạo đức của tôn giáo. Mặt khác, nghiêm cấm hành vi lợi dụng các vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động trái pháp luật, phá hoại chính sách của Nhà nước, kích động chia rẽ Nhân dân, chia rẽ các dân tộc, gây rối xâm phạm an ninh quốc gia”.

Từ thực tiễn tình hình đó, yêu cầu của lớp bồi dưỡng lần này là nhằm giúp cho học viên nâng cao nhận thức về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo, nắm thêm thông tin chung về tình hình tôn giáo, lịch sử các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Đặc biệt là nhận thức sâu hơn về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời trao đổi những vấn đề đang vướng mắc, vận dụng giải quyết vấn đề tôn giáo tại địa phương. Lớp bồi dưỡng diễn ra trong thời gian 05 ngày./.

Tin và ảnh: Văn Xem