Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hoạt động tôn giáo

Xem với cỡ chữAA

Khai giảng lớp bồi dưỡng công tác tôn giáo khóa I năm 2019

(08:21 | 13/06/2019)

Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-SNV ngày 28/9/2017 của Sở Nội vụ về bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2017 - 2020 và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, Đoàn thể và Nhà nước tỉnh Kiên Giang năm 2019 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Nhằm giúp cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo các cấp nắm vững quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về tôn giáo và kiến thức cơ bản về một số tôn giáo đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Sáng ngày 10/6/2019, tại Hội trường Bưu Điện tỉnh, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng công tác tôn giáo khóa I cho 86 học viên là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phũ nữ các xã, phường, thị trấn.

Ông Danh Lắm, Trưởng ban Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

Lớp học diễn ra trong thời gian 5 ngày, các học viên sẽ được tiếp thu quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo; công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, gắn với các quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; kiến thức cơ bản về các tôn giáo đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, kết hợp với kỹ năng, nghiệp vụ đối với từng tôn giáo; kỹ năng xử ký tình huống các vụ việc tôn giáo, để áp dụng thực hiện tốt ở địa phương trong thời gian tới./.

Văn Xem