TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Công tác văn thư lưu trữ

Xem với cỡ chữAA

Thông báo nội dung tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

(13:30 | 17/04/2024)

Thông báo nội dung tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

Hiện nay, tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III đang quản lý hơn 14.000 mét giá tài liệu với các thành phần như:

- Tài liệu hành chính: là những tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan trung ương, các Bộ, ngành, các đoàn thể xã hội, các đơn vị hành chính được thành lập từ những ngày đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, sau là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Tài liệu khoa học kỹ thuật: Đang bảo quản gần 3000 mét giá tài liệu của hơn 100 công trình lớn có ý nghĩa quốc gia, trong đó có các công trình như: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đường dây 500KV Bắc - Nam, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, Nhà máy Supe Phốt phát Lâm Thao.

- Tài liệu nghe nhìn: Gồm phim, ảnh và băng đĩa ghi âm, ghi hình phản ánh các hoạt động của nhà nước và nhân dân Việt Nam trong công cuộc xây dựng và đấu tranh bảo vệ chủ quyền dân tộc.

- Tài liệu xuất xứ cá nhân: Đang bảo quản tài liệu của gần 200 cá nhân, gia đình, dòng họ tiêu biểu như tài liệu cá nhân Nhà nghiên cứu phê bình Văn học Hoài Thanh, Văn Cao, Tôn Quang Phiệt, Nhạc sĩ Trần Hoàn, Nhạc sĩ Phong Nhã, Nhà thơ Lưu Trọng Lư, Nhà văn Tô Hoài, Họa sĩ Bùi Trang Chước, Nhà báo Chu Hà, Nhà nhiếp ảnh Trần Hồng, Ngô Minh Đạo, Trần Ngọc Quyên.

Đây là những tài liệu có vị trí đặc biệt quan trọng trong thành phần Phông lưu trữ quốc gia Việt Nam, là nguồn sử liệu có giá trị, ý nghĩa hết sức quan trọng, phản ánh toàn diện, đầy đủ, sinh động, rõ nét, chân thực về hành trình đấu tranh dựng nước, giữ nước, xây dựng, phát triển kinh tế, chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, văn hóa, xã hội,... của dân tộc Việt Nam từ năm 1945 đến nay. Nhiều tài liệu trong số đó có nội dung phản ánh và minh chứng về sự thành lập, tách, sáp nhập các tỉnh, các cơ quan, tổ chức, về lịch sử cũng như thành tựu phát triển của địa phương gắn với lịch sử dân tộc qua các giai đoạn. Đối với các sự kiện lịch sử lớn của đất nước, các địa phương và quan hệ quốc tế trong năm 2024, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III đang quản lý các tài liệu lưu trữ liên quan, cụ thể như sau:

+ Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (02/4/1904-02/4/2024);

+ Kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024);

+ Kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954­07/5/2024);

+ Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890­-19/5/2024);

+ Kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - ngày truyền thống của bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2024);

+ Kỷ niệm 70 năm ngày ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954­-21/7/2024);

+ Kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2024) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2024);

+ Kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-­2024) và 55 năm ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2024);

+ Kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024);

+ Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024);

+ Kỷ niệm các mốc thiết lập quan hệ ngoại giao, hữu nghị, ký kết hiệp định hiệp ước với các nước trong khu vực và trên thế giới v.v...

Trung tâm Lưu trữ lịch sử thông báo thành phần tài liệu như trên đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III đến Quý cơ quan, các tổ chức và cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ thì trực tiếp liên hệ nghiên cứu, khai thác, sử dụng theo quy định./.

(Chi tiết đính kèm theo Công văn số 139/TTLTIII-PHGTTL ngày 06 tháng 3 năm 2024 của Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)./.

Nguyễn Thị Mỹ Tiên