TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Công tác văn thư lưu trữ

Xem với cỡ chữAA

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử

(14:46 | 19/12/2023)

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử

Ngày 31/8/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 13/2023/TT-BNV hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp nhà nước và cá nhân thực hiện giải quyết thủ tục hành chính. Thông tư hướng dẫn các nội dung:
- Thành phần hồ sơ thủ tục hành chính điện tử nộp lưu;

-  Định dạng hồ sơ thủ tục hành chính điện tử nộp lưu;

- Nộp lưu hồ sơ thủ tục hành chính điện tử vào Lưu trữ cơ quan;

-  Kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh và Hệ thống quản lý tài liệu điện tử;

- Hoạt động nghiệp vụ lưu trữ đối với hồ sơ thủ tục hành chính điện tử;

- Sử dụng hồ sơ thủ tục hành chính điện tử tại Lưu trữ cơ quan;

- Trách nhiệm lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2023.

Đính kèm theo Thông tư số 13/2023/TT-BNV gày 31/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử./.

Đinh Hằng

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1. THONG TU 13.pdf