TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Công tác văn thư lưu trữ

Xem với cỡ chữAA

Rà soát, tổng hợp danh sách, hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn thư, lưu trữ năm 2021”

(13:44 | 07/07/2021)

Ngày 30/6/2021, Chi cục Văn thư - Lưu trữ ban hành công văn số 77/CCVTLT-NVVTLT về việc rà soát, tổng hợp danh sách, hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” năm 2021.

Theo đó, Chi cục Văn thư – Lưu trữ thông báo đến các cơ quan, đơn vị triển khai đến công chức, viên chức, người lao động đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” lập hồ sơ đề nghị xét tặng (số lượng 02 bộ) gửi về Chi cục Văn thư - Lưu trữ, số 14 đường Ngô Gia Tự, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang chậm nhất ngày 16/7/2021, đồng thời gửi file word vào địa chỉ email: ntminh.snv@kiengiang.gov.vn (Xem chi tiết tại các văn bản, biểu mẫu đính kèm)

Tin: Tú Minh - Chi cục VTLT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 77_CCVTLT-NVVTLT.pdf; Bao cao thanh tich.docx; Danh sách đề nghị.docx; Tờ trình.doc