Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tổ chức bộ máy, biên chế

Xem với cỡ chữAA

Chuyển các Trung tâm Giáo dục thường xuyên trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo về trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã

(08:14 | 06/04/2018)

Ngày 13 tháng 02 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 381/QĐ-UBND chuyển các Trung tâm Giáo dục thường xuyên thuộc các huyện: Châu Thành, Giồng Riềng, Gò Quao, Vĩnh Thuận, An Biên, An Minh, Tân Hiệp, Hòn Đất, Kiên Lương, Giang Thành, Phú Quốc và Thị xã Hà Tiên từ trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang về trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã nêu trên trực tiếp quản lý và đổi tên thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên có chức năng tổ chức các hoạt động giáo dục nghề nghiệp, dạy nghề, giáo dục thường xuyên trên địa bàn cấp huyện theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, ngày 02 tháng 4 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 724/QĐ-UBND điều chuyển 188 số lượng người làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang về cho 12 huyện, thị xã để bố trí cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã.

Bảo Toàn - TCBC&TCPCP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   724_QD-UBND.signed_chuyen so nguoi lam viec.pdf