TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Tổ chức bộ máy, biên chế

Xem với cỡ chữAA

Điều động bổ nhiệm nhân sự kiện toàn bộ máy theo Đề án số 1064/ĐA-SNV ngày 18/8/2021 của Sở Nội vụ

(07:37 | 01/11/2021)

Thực hiện Đề án số 1046/ĐA-SNV ngày 18/8/2021 của Sở Nội vụ về việc kiện toàn lại cơ cấu tổ chức, bộ máy của Sở Nội vụ. Ngày 27/10/2021 lãnh đạo Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ. 


Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đồng chí Đinh Xuân Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở công bố và trao Quyết định cho công chức được điều động, bổ nhiệm cụ thể như sau:
 

- Điều động, bổ nhiệm ông Lê Văn Núi, Chi cục Trưởng chi Cục Văn thư – Lưu trữ giữ chức vụ Trưởng ban Ban Tôn giáo;


- Điều động, bổ nhiệm bà Lê Thị Ngọc Vang, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ;


- Điều động, bổ nhiệm ông Phạm Hoàng Ân, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ, giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ.

 


- Bổ nhiệm ông Mai Thanh Bình, Phó Trưởng phòng Cải cách hành chính và Tổ chức phi Chính phủ giữ chức Trưởng phòng Cải cách hành chính và Tổ chức phi Chính phủ;


- Điều động, bổ nhiệm bà Võ Kim Hồng, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ giữ chức Phó Trưởng phòng Cải cách hành chính và Tổ chức phi Chính phủ;


- Điều động, bổ nhiệm bà Vương Kim Hà, chuyên viên Ban Thi đua – Khen thưởng giữ chức Phó Trưởng phòng Hành chính, tổng hợp và Văn thư – Lưu trữ, Sở Nội vụ.


Phát biểu tại buổi trao quyết quyết định đồng chí Đinh Xuân Phương, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở và chúc mừng các công chức được bổ nhiệm nhận nhiệm vụ mới và cho rằng đây là trọng trách, trách nhiệm mà tập thể lãnh đạo Sở giao, tin tưởng, trên cương vị mới các công chức được bổ nhiệm nhanh chóng hòa nhập với công việc mới, tiếp tục nghiên cứu và nắm bắt được yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ để triển khai tốt nhiệm vụ mới của mình góp phần xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết, phát triển vững mạnh trong bối cảnh tình hình mới hiện nay./.

Tin và ảnh: Hồng Nhung - HCTH