TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Tổ chức bộ máy, biên chế

Xem với cỡ chữAA

Xếp hạng đối với 19 đơn vị sự nghiệp y tế

(15:42 | 11/12/2019)

Ngày 25/08/2005, Bộ Y tế ban hành Thông tư 23/2005/TT-BYT về hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế.

Mục đích của việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế là hoàn chỉnh về tổ chức, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật và chất lượng công tác; đầu tư phát triển các đơn vị sự nghiệp y tế trong từng giai đoạn thích hợp; phân tuyến chuyên môn kỹ thuật y tế; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí lao động và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức trong ngành Y tế.

Căn cứ hướng dẫn tiêu chuẩn và Bảng điểm xếp hạng quy định tại Phụ lục 1 (đối với bệnh viện) và Phụ lục 2 (đối với hệ y tế dự phòng) của Thông tư 23/2005/TT-BYT của Bộ Y tế, Sở Nội vụ đã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành các quyết định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế thuộc Sở Y tế như sau:

- Xếp hạng II đối với 05 đơn vị gồm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thuận; Trung tâm Y tế huyện Kiên Lương; Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc; Trung tâm Y tế huyện Giồng Riềng.

- Xếp hạng III đối với 14 đơn vị gồm các Trung tâm Y tế: Huyện Gò Quao; huyện Kiên hải; huyện An Minh; huyện An Biên; huyện Tân Hiệp; huyện Châu Thành; thành phố Rạch Giá; huyện Hòn Đất; thành phố Hà Tiên; huyện Giang Thành; huyện U Minh Thượng; Bệnh viện Tâm thần; Bệnh viện Lao phổi và Bệnh viện Y dược cổ truyền./.

(Chi tiết nội dung cụ thể tại các Quyết định kèm theo)

Ngọc Yến-TCCCVC

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1402_QD-UBND- TT kiem soat benh tat hang II.signed.pdf; 1442_QD-UBND - Go quao hang III.signed.pdf; 1443_QD-UBND- Kien Hai hang III.signed.pdf; 1444_QD-UBND- An Minh hang III.signed.pdf; 1445_QD-UBND- An Bien hang III.signed.pdf; 1446_QD-UBND- Tan Hiep hang III.signed.pdf; 1447_QD-UBND - Chau Thanh hạng III.signed.pdf; 1448_QD-UBND - Rach Gia hang III.signed.pdf; 1449_QD-UBND- Hon Dat hang III.signed.pdf; 1450_QD-UBND- Ha Tien hang III.signed.pdf; 1451_QD-UBND- Giang Thanh hang III.signed.pdf; 1452_QD-UBND- Vinh Thuan hang II.signed.pdf; 1453_QD-UBND- Kien Luong hang II.signed.pdf; 1454_QD-UBND- Phu Quoc hang II.signed.pdf; 1455_QD-UBND- Giong Rieng hang II.signed.pdf; 1456_QD-UBND- U mInh thuong hang III.signed.pdf; 2478_QD-UBND-BV tam than - hang III.signed.pdf; 2479_QD-UBND-BV Lao Phoi - hang III.signed.pdf; 2480_QD-UBND-BV Y duoc co truyen - hang III.signed.pdf