TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Tổ chức bộ máy, biên chế

Xem với cỡ chữAA

Phê duyệt danh sách tinh giản biên chế và dự toán kinh phí thực hiện đợt 01 năm 2019

(08:21 | 30/01/2019)

Ngày 24/01/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 179/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách tinh giản biên chế và dự toán kinh phí thực hiện đợt 01 năm 2019.

Theo đó, trong đợt 01/2019 tỉnh có 159 trường hợp thực hiện tinh giản theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ. Trong đó, hưởng chính sách hưu trước tuổi là 132 trường hợp, hưởng chính sách thôi việc ngay 27 trường hợp, cụ thể:

- Các cơ quan hành chính nhà nước: 19 người;

- Các đơn vị sự nghiệp công lập: 124 người;

- Cán bộ, công chức cấp xã: 16 người./.

Thùy Dung TCBC&TCPCP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 179_QD-UBND Tinh gian bien che dot 01_2019.pdf