TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Tổ chức bộ máy, biên chế

Xem với cỡ chữAA

Sắp xếp lại Quỹ đầu tư phát triển Kiên Giang

(15:57 | 21/11/2018)

Ngày 20/11/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2610/QĐ-UBND về việc sắp xếp lại Quỹ Đầu tư phát triển Kiên Giang.

Theo đó, Quỹ Đầu tư phát triển Kiên Giang là một tổ chức tài chính Nhà nước, thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang; thực hiện chức năng trả nợ thay, xử lý thu hồi nợ trả thay (bảo lãnh tín dụng); thu hồi nợ cho vay, thoái vốn đầu tư tài chính; thu nợ cho vay du học sinh, nhận ủy thác hoạt động Quỹ phát triển đất.

Về cơ cấu tổ chức của Quỹ đầu tư phát triển, gồm: Hội đồng quản lý Quỹ có 05 thành viên; Ban Kiểm soát Quỹ có 02 thành viên; Bộ máy điều hành Quỹ có 06 người./.

Thùy Dung TCBC&TCPCP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 2610_QD-UBND Sap xep quy dau tu.pdf