TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Văn thư - Lưu trữ

Xem với cỡ chữAA

Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Kiên Giang

(14:52 | 11/07/2022)

Thực hiện Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử và Quyết định số 909/QĐ-BNV ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang đã tham mưu UBND tỉnh Kiên Giang ký ban hành Quyết định số 1173/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2022 ban hành Quy chế sử dụng  tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang. 


Theo nội dung Quy chế gồm có 16 Điều, 4 Chương như: Quy định chung; Thẩm quyền cho phép sử dụng tài liệu lưu trữ; Các hình thức sử dụng tài liệu và Tổ chức thực hiện. Để việc phục vụ sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh được thuận lợi, nhanh chóng, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu nghiên cứu, khai thác và sử dụng của các tổ chức, cá nhân (gọi tắt là độc giả). Độc giả đến liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh và chuẩn bị các giấy tờ như sau:


1. Thẻ độc giả do Trung tâm Lưu trữ lịch sử cấp (nếu có) hoặc một trong các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu; Giấy giới thiệu hoặc văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức có nhu cầu sử dụng tài liệu;


2. Ghi thông tin đầy đủ vào phiếu đăng ký sử dụng tài liệu, phiếu yêu cầu đọc tài liệu, phiếu yêu cầu sao tài liệu, phiếu yêu cầu chứng thực tài liệu;


3. Thanh toán phí sử dụng tài liệu lưu trữ (nếu có).


Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang giới thiệu toàn văn văn bản của Quy chế sử dụng  tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang./.                      
 

Tin: Hoàng Ân - Trung tâm Lưu trữ lịch sử 

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Quyet dinh 1173 ngày 11-5-2022 của UBND tinh KG ve khai thac tai lieu (1).pdf; Quyet đinh 331 nam 2022 ve bieu mau khai thac tai lieu (1).pdf; Thong tu 275 nam 2016 ve thu phi tai lieu (1).pdf