TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Văn thư - Lưu trữ

Xem với cỡ chữAA

Tiêu chuẩn bìa hồ sơ, hộp và giá kệ bảo quản tài liệu lưu trữ

(09:41 | 20/05/2022)

Tiêu chuẩn về bìa hồ sơ lưu trữ, hộp bảo quản tài liệu lưu trữ và giá bảo quản tài liệu lưu trữ được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành tại Quyết định số 1687/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 7 năm 2012.
Theo đó, 03 tiêu chuẩn quốc gia được công bố kèm theo Quyết định này:
1. TCVN 9251: 2012 - Bìa hồ sơ lưu trữ
2. TCVN 9252: 2012 - Hộp bảo quản tài liệu lưu trữ
3. TCVN 9253: 2012 - Giá bảo quản tài liệu lưu trữ


 

Tin và bài: Đinh Hằng-HCTH&VTLT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1687_QD-BKHCN_jKm2Cikq (1).pdf