TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Văn thư - Lưu trữ

Xem với cỡ chữAA

Thông báo về việc tổ chức kiểm tra và cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ

(07:58 | 13/04/2022)

Tin: Phạm Khương - HCTH

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Thông báo về việc kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ.pdf