TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Văn thư - Lưu trữ

Xem với cỡ chữAA

Quy định về danh mục nghề, công việc, nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

(20:25 | 17/03/2021)

Ngày 12 tháng 11 năm 2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH về ban hành Danh mục nghề, công việc, nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
Trong đó, danh mục kèm theo Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH quy định người trực tiếp làm hoạt động lưu trữ tại kho, phòng kho lưu trữ, xưởng kỹ thuật bảo quản thuộc điều kiện lao động loại IV của đối tượng nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.


Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2021, Khi Thông tư này có hiệu lực thi hành, thì 08 Quyết định, Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành trước đó về nội dung này sẽ hết hiệu lực thi hành.


Mặt khác, thời gian người lao động làm các nghề, công việc ban hành kèm theo các Quyết định, Thông tư bị bãi bỏ theo quy định tại Khoản 2 Điều này vẫn được tính là thời gian làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cho đến ngày Thông tư này có hiệu lực./.                                                                  
 

Tin: Đinh Hằng - CCVTLT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; TT 11 2020 BLĐTBXH.pdf