TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Văn thư - Lưu trữ

Xem với cỡ chữAA

Tập huấn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 (lớp 2)

(15:47 | 11/10/2020)

Nhằm kịp thời cập nhật những kiến thức mới, giúp đội ngũ cán bộ, công chức nắm vững các quy định về công tác văn thư, lưu trữ, góp phần đưa công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị đi vào nền nếp và đáp ứng nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Từ ngày 05/10 - 07/10/2020, Sở Nội vụ tổ chức lớp tập huấn triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử đối với các cơ quan, tổ chức.


Tham dự tập huấn có 107 học viên là công chức, viên chức, người trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ tại các phòng chuyên môn UBND cấp huyện, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

 


Ông Cao Hồng Phong, Phó Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ trao giấy chứng nhận cho học viên


Tới dự và chỉ đạo lớp học, ông Cao Hồng Phong, Phó Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã khẳng định vai trò, ý nghĩa của công tác văn thư, công tác lập hồ sơ công việc và tài liệu lưu trữ điện tử tại các cơ quan, tổ chức và yêu cầu các học viên nghiêm túc học tập, tiếp thu các nội dung được tập huấn để triển khai, áp dụng tại cơ quan, đơn vị. Kết thúc khóa học, Ban tổ chức trao chứng chỉ cho 107 học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ.

Trên tinh thần học tập tích cực, các học viên đã hưởng ứng các nội dung giảng viên truyền đạt, tạo không khí sôi nổi, hào hứng trong suốt quá trình học. Sau 03 ngày học tập nghiêm túc, các học viên được trang bị kịp thời những kiến thức, kỹ năng mới về công tác văn thư, lưu trữ như: Soạn thảo, ký ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư và quy định tiêu chuẩn dữ liệu đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử, dữ liệu đặc tả của tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức góp phần nâng cao, chất lượng hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ trên toàn tỉnh./.

Tin và ảnh: Đinh Hằng - CCVTLT