TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Văn thư - Lưu trữ

Xem với cỡ chữAA

Sở Nội vụ ban hành Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ và Thông báo thời gian kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2020

(13:32 | 19/08/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về công tác văn thư, lưu trữ năm 2020; Kế hoạch số 26/KH-SNV ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang về Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2020;


Theo đó, ngày 14/8/2020 Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 1355/QĐ-SNV về việc thành lập Đoàn Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 và Thông báo số 155/TB-ĐKT ngày 17/8/2020 về lịch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2020.


Đoàn Kiểm tra được thành lập có 06 thành viên, do ông Lê Văn Núi, Chi Cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ làm Trưởng đoàn. Năm 2020, Đoàn Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại 02 phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện, 02 UBND xã, thị trấn của 07 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh gồm: huyện Giang Thành, Hòn Đất, Châu Thành, Tân Hiệp, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận và thành phố Hà Tiên.


 Đoàn Kiểm tra thực hiện kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 theo nội dung Kế hoạch số 26/KH-SNV ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang về kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2020.


Dự kiến thời gian kiểm tra bắt đầu từ ngày 25/8/2020./.

Tin: Tú Minh - CCVTLT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1355_QĐ-SNV.signed.pdf; 155_TB-ĐKT.pdf