TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 thực hiện Chuyên mục “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” tỉnh Kiên Giang

(16:39 | 17/06/2024)

Sáng ngày 17/6/2024, tại Hội trường B Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Biên tập thực hiện Chuyên mục “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” tỉnh Kiên Giang tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 thực hiện Chuyên mục “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” tỉnh Kiên Giang.

Hội nghị do ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Biên tập thực hiện Chuyên mục “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” tỉnh Kiên Giang, chủ trì, cùng tham dự Hội nghị gồm đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, Biên tập Báo Kiên Giang, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, lành đạo Phòng Ban Dân vận, Tuyên giáo và chuyên viên Phòng Khoa giáo Văn xã, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ tham dự.

Ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Biên tập, chủ trì Hội nghị

          Hội nghị thông qua báo cáo kết quả thực hiện Chuyên mục “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” 6 tháng đầu năm 2024, kế hoạch thực hiện Chuyên mục “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” tỉnh Kiên Giang Quý III năm 2024 theo nhiệm vụ được giao Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 01/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chuyên mục “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” tỉnh Kiên Giang năm 2024. Hội nghị tập trung thảo luận về báo cáo, kế hoạch thực hiện các chuyện mục trong quý III, các thành viên cơ bản thống nhất cao với kết quả đạt được, ngoài ra đã có 6 ý kiến đóng góp của thành viên. Qua thảo luận Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Biên tập, Nguyễn Lưu Trung, chủ trì Hội nghị kết luận như sau: đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các thành viên cũng như kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm thực hiện chuyên mục. Bên cạnh đó, còn yêu cầu đưa cụ thể cơ quan, đơn vị làm hạn chế, khó khăn về quá trình thực hiện, cũng như đưa ra phương hướng khắc phục tồn tại, hạn chế trong 6 tháng cuối năm 2024 và sớm hoàn chỉnh dự thảo báo cáo, kế hoạch để làm cơ sở ra thông báo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên thực hiện Quý III năm 2024 được tốt hơn./.

Thái Văn Mẻ