TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ bầu Trưởng ấp, Trưởng khu phố nhiệm kỳ (2024-2029); Tổ trưởng, Tổ phó, Thư ký Tổ nhân dân tự quản nhiệm kỳ (2024-2026) tại huyện Hòn Đất

(14:37 | 13/06/2024)

Sáng ngày 11/6/2024, Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố nhiệm kỳ (2024-2029); Tổ trưởng, Tổ phó, Thư ký Tổ nhân dân tự quản nhiệm kỳ (2024 -2026) cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, công chức phụ trách Văn hóa - xã hội của 14 xã, thị trấn; Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp, khu phố của 85 ấp, khu phố, khoảng 150 người tham dự.

Hội nghị do lãnh đạo Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ triển khai thực hiện.

Ông Lê Việt Tồn, Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ triển khai tại Hội nghị

Tại Hội nghị các học viên được ông Lê Việt Tồn, Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ triển khai các nội dung cụ thể như: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dan chủ ở cơ sở; Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Quyết định số 1564/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Tổ nhân dân tự quản; Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 18/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thi hành Luật Thực hiện dan chủ ở cơ sở; Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 14/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dan chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Công văn số 286/UBND-KGVX ngày 01/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 về thực hiện dân chủ ở cơ sở; Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 11/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố nhiệm kỳ (2024 - 2029); Tổ trưởng, Tổ phó, Thứ ký Tổ nhân dân tự quản nhiệm kỳ (2024 - 2026). Bên cạnh đó, các học viên còn được lãnh đạo Phòng chuyên môn hướng dẫn một số kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác bầu Trưởng ấp, Trưởng khu phố nhiệm kỳ (2024-2029); Tổ trưởng, Tổ phó, Thư ký Tổ nhân dân tự quản nhiệm kỳ (2024 -2026), phù hợp với quy định mới./.

Thái Văn Mẻ