TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(09:43 | 18/07/2022)

Trong tháng 6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký 3 Quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và 1 Quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:


Ngày 06/6/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định số 1388/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Trung Hồ, Bí thư Huyện ủy huyện Vĩnh Thuận. Trước đó ngày 19/5/2022, tại Kỳ họp thứ Tư, Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thuận đã thống nhất bầu ông Lê Trung Hồ giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với 26/30 phiếu bầu.


Ngày 15/6/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định số 1474/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Tô Hà Giang, do chuyển công tác. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký Quyết định số 1499/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Tân Thành Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành. Tại Kỳ họp thứ Năm ngày 25/5/2022, Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành đã thống nhất bầu ông Tân Thành Huy giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với sự tán thành của 33/33 đại biểu có mặt.
 


Ông Tân Thành Huy - Tân Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2021-2026


Ngày 24/6/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký Quyết định số 1507/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Ngô Việt Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Rạch Giá. Tại Kỳ họp thứ Bảy ngày 06/6/2022, Hội đồng nhân dân thành phố Rạch Giá đã thống nhất bầu ông Ngô Việt Trung giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố với 31/34 phiếu bầu.
 


Ông Ngô Việt Trung - Tân Phó Chủ tịch UBND thành phố Rạch Giá nhiệm kỳ 2021-2026


Sau khi bầu, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận, Châu Thành có Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch; Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá có Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch./.

Tin và ảnh: Ngọc Hân-XDCQ&CTTN