TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Bổ nhiệm công chức

(07:54 | 12/07/2022)

Sáng ngày 07/7/2022, Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 539/QĐ-SNV ngày 07/7/2022 về việc bổ nhiệm ông Phạm Hoàng Thơm, công chức Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên giữ chức Phó Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày ký quyết định.


Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Thông, Giám đốc Sở Nội vụ đã đề nghị ông Phạm Hoàng Thơm với cương vị mới, tiếp tục phấn đấu giúp Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên điều hành công việc chuyên môn góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của Phòng. 


Ông Phạm Hoàng Thơm đã tiếp thu đồng thời hứa sẽ tiếp tục cố gắng cùng Trưởng phòng và công chức Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao.


Hiện biên chế Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên có 5 người, gồm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và 03 công chức./.

Tin và ảnh: Ngọc Hân - XDCQ&CTTN