TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công chức cấp xã năm 2022

(07:54 | 25/05/2022)

Sáng ngày 19 tháng 5 năm 2022, Sở Nội vụ phối hợp tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công chức cấp xã năm 2022 tại Trường Trung cấp nghề vùng U Minh Thượng, huyện U Minh Thượng.
Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-SNV ngày 22 tháng 02 năm 2022 mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công chức cấp xã năm 2022. Sở Nội vụ phối hợp tổ chức 3 lớp bồi dưỡng cho 312 học viên là lãnh đạo và công chức phụ trách của Phòng Nội vụ 15 huyện, thành phố; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; công chức Văn phòng - Thống kê của 144 xã, phường, thị trấn; thời gian bồi dưỡng 2 ngày/lớp, cụ thể:
+ Lớp 1: Từ ngày 19-20/5/2022, gồm học viên các huyện: An Biên, An Minh, Gò Quao, U Minh Thượng và Vĩnh Thuận;
+ Lớp 2: Từ ngày 23-24/5/2022, gồm học viên các huyện: Châu Thành, Giồng Riềng, Kiên Hải, Tân Hiệp và thành phố Rạch Giá;
+ Lớp 3: Từ ngày 02 - 03/6/2022 (dự kiến), gồm học viên các huyện: Giang Thành, Hòn Đất, Kiên Lương và thành phố Hà Tiên, Phú Quốc.

 


Quang cảnh: Mở Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công chức cấp xã năm 2022 lớp 1
tại Trường Trung cấp Nghề vùng U Minh Thượng


Các học viên được bồi dưỡng các nội dung: 
- Triển khai các Luật, các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản có liên quan đến công tác quản lý cán bộ, công chức cấp xã.
- Một số kỹ năng cần thiết đối với cán bộ, công chức làm công tác quản lý cán bộ, công chức cấp xã.
Các chuyên đề do Báo cáo viên Sở Nội vụ phụ trách./. 

 

Tin và ảnh: Ngọc Hân - XDCQ&CTTN