TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Ngày 24/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch số 19/KH-UBND, thực hiện Chuyên mục “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” năm 2022.

(15:01 | 14/02/2022)

Với mục đích giải đáp kịp thời những vướng mắc, những vấn đề bức xúc liên quan trực tiếp đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh đang được dư luận xã hội, người dân, doanh nghiệp, các tổ chức quan tâm đặt ra cho cơ quan chính quyền các cấp trong tỉnh.


Đa dạng hóa nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của tỉnh; cung cấp thông tin chính thống đảm bảo đầy đủ và chính xác từ các cơ quan chính quyền nhằm tạo sự đồng thuận trong dư luận xã hội, người dân, doanh nghiệp, các tổ chức.


Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức trong việc triển khai và giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính, thực thi công vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.


Chuyên mục “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” là Chương trình phối hợp giữa Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang và Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh nhằm cung cấp thông tin và giải đáp các câu hỏi, ý kiến, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp, tổ chức về các lĩnh vực đời sống, sản xuất, kinh doanh, những vấn đề trọng tâm, cấp thiết được xã hội quan tâm.
Mọi người dân, doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tìm hiểu thông tin và đặt câu hỏi. Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố là người chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung và trực tiếp trả lời các câu hỏi theo kế hoạch kịch bản sản xuất Chuyên mục “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” của Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang.


Người dân, doanh nghiệp, tổ chức gửi câu hỏi đến Chuyên mục bằng ba cách sau:


+ Thứ nhất, gửi vào thư điện tử: danhoichinhquyentraloi@kiengiang.gov.vn;


+ Thứ hai, gửi về Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, số 9 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang;


+ Thứ ba, gửi về Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.


+ Ban Biên tập Chuyên mục làm đầu mối tiếp nhận câu hỏi.


+ Các câu hỏi phải được lập sổ ghi chép đầy đủ thông tin (bao gồm: Họ tên/địa chỉ/địa chỉ thư điện tử của người dân, doanh nghiệp, tổ chức đặt câu hỏi; nội dung hỏi; thời gian tiếp nhận; sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện trả lời câu hỏi...); được tổng hợp, sắp xếp theo từng vấn đề, lĩnh vực và lưu trữ theo quy định.


Phát sóng định kỳ trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang: Vào lúc 18 giờ 30 phút đến 19 giờ, tối thứ Bảy của Tuần thứ nhất và Tuần thứ ba hàng tháng trên kênh KG và phát lại lúc 21 giờ cùng ngày trên kênh KG1; từ 11 giờ đến 11 giờ 30 phút, trưa Chủ nhật ngày hôm sau trên kênh KG, KG1.


Thời gian phát sóng chương trình đầu tiên tháng 01/2022.

Tin: Hoàng Thơm

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 19-KH-UBND.signed.pdf