TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Tập huấn trực tuyến giảng viên, báo cáo viên bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026

(07:22 | 22/11/2021)

Bộ Nội vụ khai giảng lớp tập huấn giảng viên, báo cáo viên bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 theo hình thức trực tuyến, với điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Điểm cầu tỉnh Kiên Giang có 29 đại biểu là giảng viên, báo cáo viên của Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang và 15/15 huyện, thành phố tham dự. 

 


Ảnh: Giảng viên, báo cáo viên tham dự lớp tập huấn


Lớp tập huấn được tổ chức trong 03 ngày từ ngày 16/11/2021 đến hết ngày 18/11/2021. Nội dung gồm 14 chuyên đề: Giới thiệu nội dung và phương pháp giảng dạy về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp huyện, cấp xã; chính quyền địa phương và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã; kỹ năng giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã và các nhóm chuyên đề tự chọn khác,… do báo cáo viên Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn./.

Tin và ảnh: Ngọc Hân - XDCQ&CTTN