TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị trực tuyến nghe báo cáo tiến độ thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tính đến ngày 13-5-2021

(13:24 | 17/05/2021)

Ngày 14/5/2021, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến nghe báo cáo tiến độ thực hiện và khó khăn, vướng mắc về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. Cuộc họp do ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì. Tham dự cuộc họp: tại điểm cầu UBND tỉnh gồm: các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh; các Tiểu ban; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy và các Tổ giúp việc phụ trách bầu cử; Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế; lãnh đạo Sở Nội vụ và công chức trực tiếp phục vụ bầu cử; các phóng viên Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh,… Tại điểm cầu các huyện, thành phố gồm: thành viên Ủy ban bầu cử cấp huyện; Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban bầu cử HĐND cấp huyện và Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký Ủy ban bầu cử cấp xã.
 


Hội nghị lắng nghe ý kiến phát biểu của Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố


Tại Hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Thông, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký - Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh, thông qua báo cáo tiến độ thực hiện và khó khăn, vướng mắc về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 13-5-2021. Tiếp tục công tác bầu cử đúng tiến độ theo quy định, đến nay tất cả 1.768 Tổ bầu cử đã niêm yết danh sách chính thức, tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại khu vực bỏ phiếu và các nơi công cộng, khu vực đông dân cư. Việc niêm yết danh sách cử tri thực hiện đúng quy định, danh sách và số lượng cử tri được cập nhật thường xuyên, tính đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh có 1.191.301 cử tri. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đảm bảo để các ứng cử viên thực hiện quyền vận động bầu cử đúng nguyên tắc dân chủ - công khai - bình đẳng và đúng pháp luật. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về bầu cử được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh nhất là trong khoảng thời gian 10 ngày trước ngày bầu cử, đảm bảo tuyên truyền đến mọi cử tri đồng thời nâng cao ý thức người dân trước những luận điệu xuyên tạc về bầu cử của các thế lực thù địch, chống phá cuộc bầu cử. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tại các địa điểm bỏ phiếu được quan tâm thực hiện tốt, các phương án tổ chức bầu cử trong tình hình dịch bệnh được chuẩn bị tốt và đúng quy định. 


Được sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của tỉnh Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nổ lực của các cấp, các ngành, các bộ phận chuyên môn giúp việc đến nay công tác triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tiến hành đúng trình tự, đúng quy định. công tác thông tin, tuyên truyền; công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn y tế được đảm bảo. Công tác chuẩn bị, cấp phát cơ sở vật chất phục vụ kịp thời cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.


     
Ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND-UBBC tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp


Sau khi nghe Sở Nội vụ báo cáo; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp và các điểm cầu ở huyện; ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Văn Huỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành đã có ý kiến kết luận hội nghị và yêu cầu thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh; Trưởng các Tiểu ban; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; HĐND, UBND, Ủy ban bầu cử cấp huyện thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian tới đảm bảo đúng theo Kế hoạch số 18/KH-UBBC ngày 05/02/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời lưu ý về một số vấn đề như: Tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo của Trung ương, Hội đồng bầu cử quốc gia, Tỉnh ủy về công tác bầu cử; chuẩn bị tốt công tác tổ chức bầu cử gắn với việc phòng, chống dịch bệnh; tăng cường kiểm tra, giám sát mọi mặt; quản lý tốt tài sản, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác bầu cử; tăng cường việc đảm bảo an ninh trật tự cho công tác bầu cử, nắm tình hình khiếu nại, tố cáo về bầu cử; cấp phát tài liệu cơ sở vật chất phục vụ bầu cử kịp thời; cấp kinh phí cho công tác tổ chức bầu cử; dự phòng các phương án nếu có trường hợp xấu xảy ra (mưa bão, dịch bệnh bùng phát, …); chuẩn bị nhân lực và trang bị đầy đủ yêu cầu về phòng chống dịch cho các thành viên tổ chức bầu cử; thực hiện đúng quy định pháp luật về bầu cử tránh sai sót trong công tác bầu cử về mọi mặt; thực hiện chế độ báo cáo nghiêm túc./.

Tin và ảnh: Ngọc Hân - XDCQ&CTTN