TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Ủy ban bầu cử tỉnh Kiên Giang công bố lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử.

(14:33 | 04/05/2021)

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và theo danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Lâm Minh Thành, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã ký Nghị quyết số 34/NQ-UBBC ngày 23/4/2021 về việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử. Theo đó, Nghị quyết công bố danh sách 130 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 21 đơn vị bầu cử để bầu 60 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
(đính kèm Nghị quyết số 34/NQ-UBBC của Ủy ban bầu cử tỉnh).

Tin: Ngọc Hân - XDCQ&CTTN

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 34-NQ-UBBC-lap va cong bo DS chinh thuc HDND tinh.pdf