Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Sở Nội vụ tham gia Hội nghị thẩm tra mức độ đạt tiêu chí huyện nông thôn mới trong Tiêu chí 18 và đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn huyện Gò Quao

(10:09 | 13/08/2020)

Thực hiện Thông tư số 35/2016/TT-BNNTTNT ngày 26/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020; Quyết định 3010/QĐ-2019 ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn Thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2020; Thông báo số 14/TB-VPĐP ngày 27/7/2020 của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới của tỉnh về việc họp thẩm tra mức độ tiêu chí huyện nông thôn mới, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn huyện Gò Quao.
Sáng ngày 10/8/2020, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Gò Quao tổ chức Hội nghị thẩm tra mức độ đạt tiêu chí huyện nông thôn mới, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn huyện Gò Quao.

 

 
Ông Nguyễn Văn Vững, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới của tỉnh
gợi ý các sở, ban, ngành tỉnh báo cáo

 

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Vững, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới của tỉnh, chủ trì hội nghị, ông Nguyễn Thanh Long, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Gò Quao, đại diện các sở, ban, ngành tham gia thẩm tra mức độ đạt của 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới như: Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Lao đông - Thương binh và xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa - Thể thao, Sở Công thương, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cục Thống kê, Bảo hiểm xã hội,… Đại diện cấp huyện, Ban Tổ chức, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Thống kê, Bảo hiểm và các phòng chuyên môn như: nội vụ, văn hóa, tư pháp, tài nguyên và Môi trường, y tế, giáo dục,… Đại diện lãnh đạo tham dự của 10/10 xã là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân là thành viên Ban Chỉ đạo Xây dựng phát triển nông thôn mới của huyện và công chức xã phụ trách tham dự.

 


Bà Võ Thị Thúy Phượng, đại điện Sở Tư pháp báo cáo chỉ tiêu 18.5 tại Hội nghị


Tại Hội nghị Ủy ban nhân dân huyện đã báo cáo kết quả triển khai, chỉ đạo thực hiện xây dựng của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp huyện, báo cáo đã chỉ rõ được những thuận lợi, khó khăn trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo. Sau khi báo cáo xong huyện đã được nghe đại diện các sở, ban, ngành báo cáo kết quả, đánh giá mức độ đạt từng tiêu chí xã nông thôn mới sau khi đã thẩm tra của huyện lần lược từ tiêu chí 1 đến tiêu chí 19 trong đó, Sở Nội vụ báo các kết quả rà soát tiêu chí 18, có các chỉ tiêu như: chỉ tiêu: 18.1. Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn qua rà soát cán bộ, công chức xã tương đối đạt chuẩn theo Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn; Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn; 18.2. hệ thống chính trị xã có đầy đủ các tổ chức hoạt động có hiệu quả đi vào nề nếp ổn định, có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị theo quy định và đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ được giao; 18.3. Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh”, trong năm 2019 Đảng bộ các xã đều được xếp loại “Đảng bộ xã hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 18.4. Tổ chức chính trị - xã hội của các xã năm 2019 đạt loại khá trở lên.


Kết thúc Hội nghị huyện đã giải trình, tiếp thu, ghi nhận các ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành phụ trách từng tiêu chí và chỉ đạo các phòng chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã bổ sung, củng cố hồ sơ liên quan và hoàn thiện tất cả các tiêu chí báo cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 14/8/202 để Văn phòng Điều phối Nông thôn mới của tỉnh đến ngày 20/8/2020 để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh họp Hội đồng thẩm định xem xét trình cấp có thẩm quyền công nhận huyện nông thôn mới theo quy định./.

Tin và ảnh: Văn Mẻ