Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021

(14:23 | 03/08/2020)

Tại Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 30/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Huỳnh Ngọc Nguyên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Thuận, nhiệm kỳ 2020-2025.


 
Ông Lê Trung Hồ - Bí thư Huyện ủy trao hoa chúc mừng 
ông Huỳnh Ngọc Nguyên tân Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Ngày 21/7/2020, tại kỳ họp thứ XV (kỳ họp thường lệ giữa năm) Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thuận đã thống nhất bầu ông Huỳnh Ngọc Nguyên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận nhiệm kỳ 2016 - 2021 với sự thống nhất của 25/25 đại biểu HĐND huyện có mặt. Sau khi bầu bổ sung, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận có Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch./. 

Tin và ảnh: Ngọc Hân