Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị thẩm định hồ sơ khoa học đề nghị công nhận xã An toàn khu thuộc huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang

(13:01 | 03/08/2020)

Thực hiện Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí, quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu; Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 19/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện lập hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc theo Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ.


Ngày 30/7/2020, tại Hội trường Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị thẩm định hồ sơ khoa học cho 10 xã và 01 thị trấn, gồm: Đông Hòa, Đông Thạnh, Đông Hưng, Vân khánh, Thuận Hòa, Tân Thạnh, Đông Hưng A, Đông Hưng B, Vân Khánh Đông, Vân Khánh Tây và thị trấn Thứ 11 đề nghị công nhận xã An toàn khu thuộc huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.

 

Ông Trần Phi Dũng, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền 
và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ gợi ý thảo luận

 

Hội nghị do ông Nguyễn Văn Sạch, Giám đốc Sở Nội vụ, chủ trì; cùng dự có ông Mai Hoàng Khởi, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Sở Văn hóa - Thể thao, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên - Sở Nội vụ, đại diện Ủy ban nhân dân huyện, Ban Tổ chức, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Phòng Nội vụ và có 06/11 xã, thị trấn tham dự.

 


Bà Vũ Thị Ngọc Hà đại diện UBND huyện An Minh
thông qua các hồ sơ khoa học đề nghị công nhận xã An toàn khu 

 

Tại Hội nghị ông Nguyễn Văn Sạch, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu chỉ đạo theo Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 19/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện lập hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; bên cạnh đó, mời đại diện Ủy ban nhân dân huyện An Minh báo cáo thông qua 11/11 xã, thị trấn đạt các tiêu chí theo Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí, quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu, gồm: Tiêu chí 1 được cấp Ủy đảng từ Khu ủy, Quân khu ủy trở lên chỉ đạo xây dựng An toàn khu cách mạng (nơi có các điều kiện về địa hình, địa thế, chính trị, quân sự, kinh tế - xã hội, dân cư và bảo đảm an toàn cho các hoạt động lãnh đạo cách mạng của Đảng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ). Tiêu chí 2 là nơi ở (nuôi, giấu, giữ bí mật) làm việc và hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phong trào cách mạng trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ của các đồng chí cán bộ Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội từ cấp Khu và Quân khu trở lên. Tiêu chí 4 là nơi đóng quân, đào tạo, huấn luyện, tập kết, trung chuyển của các lực lượng vũ trang (Quân đội, Công an) từ cấp Đại đội trở lên; nơi có kho cất trữ lương thực, thực phẩm, vũ khí, khí tài, quân trang, quân dụng… trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cho mặt trận cấp chiến dịch hoặc cấp Quân khu trở lên. Tiêu chí 5 là nơi có cơ sở và phong trào cách mạng vững mạnh trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ; đồng thời, lực lượng vũ trang của địa phương đã chủ động hoặc phối hợp với các lực lượng vũ trang chính quy tổ chức các trận đánh địch bảo vệ an toàn cho cán bộ, cơ quan, tổ chức của Đảng và Nhà nước đóng trên địa bàn hoặc là nơi diễn ra trận đánh thắng lợi quan trọng góp phần tạo ra cục diện chiến trường lợi thế cho cách mạng và kháng chiến tại địa bàn và khu vực lân cận. 


Kết thúc Hội nghị đại biểu đã góp ý các hồ sơ và thống nhất chủ trương có 11/11 xã, thị trấn của huyện An Minh đạt các tiêu chí 1, tiêu chí 2, tiêu chí 4 và tiêu chí 5 và đề nghị đơn vị sớm hoàn thiện hồ sơ để Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Tổ chức Tỉnh ủy xin chủ trương để trình Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ công nhận 11/11 xã, thị trấn của huyện An Minh thuộc tỉnh Kiên Giang là xã An toàn khu theo quy định./.

Tin và ảnh: Văn Mẻ