Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Bồi dưỡng, tập huấn các quy định về tổ chức chính quyền địa phương năm 2019

(14:28 | 11/11/2019)

Sáng ngày 11/11/2019, Sở Nội vụ tỉnh phối hợp với Công ty cổ phần Pro Phương Nam tổ chức bồi dưỡng tập huấn các quy định về tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 tại Trường chính trị tỉnh Kiên Giang.

Đến tham dự có Ông Lê Minh Khởi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, đại diện Lãnh đạo Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên và hơn 90 cán bộ, công chức là chuyên viên Phòng Nội vụ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Công chức Văn phòng - thống kê xã, phường, thị trấn tham dự.

Ông Lê Minh Khởi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh phát biểu khai giảng lớp tập huấn

Ông Lê Minh Khởi đề nghị cán bộ, công chức được cử đi tập huấn theo thông báo triệu tập phải tuân thủ theo nội quy, quy chế và đảm bảo đầy đủ các nội dung chương trình trong thời gian diễn ra lớp học.

Lớp tập huấn diễn ra trong thời gian 02 ngày (từ ngày 11 đến ngày 12/11/2019)

Thầy Nguyễn Ngọc Toán, giảng viên chính Bộ môn Nhà nước và pháp luật, Học viện Hành chính Quốc gia và lãnh đạo Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ tỉnh triển khai, tập huấn các nội dung: Khái quát chung về Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 và những vấn đề đổi mới căn bản của chính quyền địa phương; Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 về phân loại đô thị; Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, Nghị quyết số 1206/2016/UBTVQH13 ngày 13/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân; vấn đề thực hiện Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân; vấn đề triển khai thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; vấn đề cập nhật các văn bản mới có liên quan và các vấn đề mới dự kiến trong Luật sửa đổi một số điều Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Tổ chức Chính phủ trong thời gian tới./.

Tin và ảnh: Văn Mẻ