TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Thi đua khen thưởng

Xem với cỡ chữAA

Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho lãnh đạo và công chức phòng Nội vụ và phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện

(07:52 | 13/04/2018)

Trong 2 ngày 22 và 23/9/2015, tại Hội trường Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật tỉnh Kiên Giang, Ban Thi đua- Khen thưởng đã khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ cho gần 60 lãnh đạo và công chức làm công tác thi đua, khen thưởng phòng Nội vụ và phòng Giáo dục và Đào tạo 15 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Dự khai mạc và triển khai các nội dung lớp tập huấn có ông Hà Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh (TĐKT), Trưởng ban TĐKT; lãnh đạo Ban TĐKT và các phòng chuyên môn cùng gần 60 lãnh đạo và công chức làm công tác thi đua, khen thưởng phòng Nội vụ và phòng Giáo dục và Đào tạo 15 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Nội dung tập huấn gồm: Những điểm mới của Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 11/02/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng và Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/4/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh; Hướng dẫn chấm điểm nội dung 3 thi đua thực hiện công tác TĐKT quy định tại Quyết định số 717/QĐ-UBND của UBND tỉnh; Hướng dẫn Quy chế mẫu về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh; Mẫu báo cáo sơ/tổng kết hoạt động của Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh; Kỹ năng tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua; một số tiêu chuẩn danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng;Quy trình và kỹ năng thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng; Các quy định cụ thể về thủ tục và hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp tỉnh và cấp Nhà nước; Hướng dẫn Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng cấp tỉnh và cấp Nhà nước. Các nội dung trên do lãnh đạo Sở Nội vụ và Ban TĐKT trình bày.

            Đây là lớp thứ 3 trong kế hoạch mở 5 lớp mở tại tỉnh của Ban TĐKT trong năm 2015. Sau phần tập huấn của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tập huấn cho các đơn vị trực thuộc./.

                                                                                                                        HC