TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Thi đua khen thưởng

Xem với cỡ chữAA

Khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng các sở, ngành cấp tỉnh

(07:51 | 13/04/2018)

 Sáng nay 17/9/2015, tại Hội trường Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật tỉnh Kiên Giang, Ban Thi đua- Khen thưởng đã khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ cho trên 100 cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng các sở, ngành cấp tỉnh, doanh nghiệp thuộc khối thi đua của tỉnh.

Dự khai mạc và triển khai các nội dung lớp tập huấn có ông Hà Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh (TĐKT), Trưởng ban TĐKT; lãnh đạo Ban TĐKT và các phòng chuyên môn cùng hơn 100 cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, doanh nghiệp thuộc khối thi đua của tỉnh.

Nội dung tập huấn gồm: Những điểm mới của Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 11/02/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng và Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/4/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh; Hướng dẫn chấm điểm nội dung 3 thi đua thực hiện công tác TĐKT quy định tại Quyết định số 717/QĐ-UBND của UBND tỉnh; Hướng dẫn Quy chế mẫu về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh; Mẫu báo cáo sơ/tổng kết hoạt động của Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh; Kỹ năng tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua; một số tiêu chuẩn danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng;Quy trình và kỹ năng thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng; Các quy định cụ thể về thủ tục và hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp tỉnh và cấp Nhà nước; Hướng dẫn Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng cấp tỉnh và cấp Nhà nước. Các nội dung trên do lãnh đạo Sở Nội vụ và Ban TĐKT trình bày.

            Lớp tập huấn được thực hiện trong 2 ngày, đây là lớp thứ 2 trong kế hoạch 5 lớp mở tại tỉnh của Ban TĐKT trong năm 2015./.

                                                                                                                        HC