TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Thi đua khen thưởng

Xem với cỡ chữAA

Sở Y tế tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2015

(07:50 | 13/04/2018)

Sáng 11/9/2015, Ban Giám đốc và Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Sở Y tế đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng cho gần 100 lãnh đạo và công chức, viên chức kiêm công tác TĐKT của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Dự và triển khai các nội dung tập huấn có ông Hà Văn Chiến Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh, Trưởng ban Ban TĐKT; cùng dự có các thành viên Ban Giám đốc Sở Y tế, Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Sở; lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở, lãnh đạo và công chức, viên chức phụ trách công tác TĐKT của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế trên địa bàn tỉnh.

Để cập nhật các quy định mới của Trung ương và UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng, Hội nghị tập huấn gồm 4 chuyên đề: Chuyên đề 1, những điểm mới của Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng; chuyên đề 2, những điểm mới của Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 10/4/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của cụm, khối thi đua thuộc tỉnh; chuyên đề 3, một số tiêu chuẩn danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng (thường xuyên áp dụng) được quy định trong Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; chuyên đề 4, hướng dẫn các mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng cấp tỉnh và cấp Nhà nước.

            Sau phần trình bày của giảng viên, các đại biểu trao đổi, thảo luận các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức phong trào thi đua và công tác xét khen thưởng, qua đó giảng viên đã giải thích làm rõ các nội dung còn vướng mắc nhằm thống nhất thực hiện trong toàn ngành y tế nói riêng và toàn tỉnh thời gian tới được tốt hơn./.

                                                                                                                            HC