TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Thi đua khen thưởng

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị điển hình tiên tiến thành phố Rạch Giá lần thứ IV-2015 thành công tốt đẹp

(07:49 | 13/04/2018)

  Sáng 31/7/2015, Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến thành phố Rạch Giá lần thứ IV-2015.

Đến dự có ông Hà Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh, Trưởng ban Ban Thi đua- Khen thưởng; ông Nguyễn Văn Phích, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Rạch Giá; các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân và UBND thành phố Rạch Giá; lãnh đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể thành phố; cấp ủy và UBND các phường, xã và hơn 230 đại biểu điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực của thành phố Rạch Giá dự Hội nghị. Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) 5 năm 2010-2015 và đề ra Kế hoạch phát động thi đua giai đoạn 2016-2020. Theo đó, 5 năm qua, thực hiện lời dạy của chủ tịch Hồ chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, Thành uỷ, UBND thành phố đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng theo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về TĐKT và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Phong trào thi đua yêu nước của thành phố đã có bước đổi mới và được phát động, duy trì khá tốt trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo ra không khí thi đua hăng say lao động sản xuất, công tác, học tập, sẵng sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc hòng, an ninh trên địa bàn, kết quả nổi bật trên các lĩnh vực như: Kinh tế trên địa bàn thành phố 5 năm qua tiếp tục ổn định và phát triển, các nguồn lực xã hội được phát huy, sản xuất, kinh doanh tiếp tục phát triển, các chợ, siêu thị trên địa bàn đưa vào hoạt động đạt nhiều hiệu quả; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân hàng năm đạt 15,1% đạt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội và tăng 0,85% so giai đoạn 2006-2010; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng các ngành dịch vụ tăng từ 69,52% (năm 2010) lên 78,64%, công nghiệp- xây dựng giảm từ 17,74% (năm 2010) xuống còn 13,45%, nông nghiệp từ 12,74% (năm 2010) còn 8,09%; thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 69,51 triệu đồng (tương đương 3.278USD), gấp 2,3 lần so năm 2010; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 25.244 tỷ đồng, đạt 140,24% so Nghị quyết Đại hội và tăng 3,15 lần so giai đoạn 2006-2010. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, đô thị tăng nhanh và đã trở thành đô thị loại II trước mục tiêu đề ra. Phong trào thi đua yêu nước trên lĩnh vực phát triển văn hóa- xã hội có nhiều khởi sắc với nhiều cuộc vận động lớn được tổ chức, nhiều phong trào thi đua được phát động sâu rộng đem lại hiệu quả thiết thực; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Phong trào thi đua yêu nước trên lĩnh vực Quốc phòng - An ninh được duy trì tốt. Phong trào thi đua trên lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền được chú trọng qua đó đã góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Phong trào thi đua của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và công tác an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực với nhiều mô hình cách làm hiệu quả; đặc biệt, phong trào thi đua xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” của thành phố đã thu hút đông đảo sự tham gia của người dân, các cơ quan, tổ chức và cá nhân với tổng huy động các nguồn vốn xây dựng nông thôn mới là 3,879 tỷ đồng, trong đó vận động tại cộng đồng là 3,604 tỷ đồng, vận động các tổ chức phi chính phủ 275 triệu đồng, tập trung dồn sức hoàn thành mục tiêu xây dựng xã Phi Thông trở thành xã nông thôn mới. Qua đổi mới tổ chức phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hoạt động của các đoàn thể; những điển hình tiên tiến ấy hầu hết từ các tập thể, cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, chiến đấu và phục vụ chiến đấu, họ đều là những con người rất đỗi bình dị với các công việc, nhiệm vụ hàng ngày; phong trào thi đua yêu nước của thành phố đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và đã gắn kết với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua yêu nước đã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Rạch Giá nhiệm kỳ 2010-2015 và các mục tiêu phát triển KTXH của thành phố 5 năm 2011-2015.

Thực hiện chính sách khen thưởng 5 năm qua của thành phố khá tốt, đã triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khen thưởng. Năm năm qua, thành phố đã có 1.776 tập thể, 10.690 cá nhân tiêu biểu được biểu dương khen thưởng từ cấp cơ sở đến Trung ương với thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền và các mặt công tác khác; công tác khen thưởng cơ bản đúng quy định, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, dân chủ và đúng quy trình xét từ cơ sở, chất lượng khen thưởng từng bước được nâng lên, đã có chú ý đến việc khen thưởng cho công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, chiến đấu và phục vụ chiến đấu; nhân dân và cán bộ thành phố Rạch Giá được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, đó là minh chứng cho sự phấn đấu trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố. Công tác khen thưởng đã có tác động tích cực đến các phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Phát biểu với Hội nghị, ông Hà Văn Chiến đã đánh giá cao những kết quả công tác TĐKT 5 năm qua, chỉ ra những hạn chế yếu kém đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới, đó là: Thứ nhất, cần có kế hoạch cụ thể từng năm để quán triệt, tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về TĐKT, qua đó nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác TĐKT trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân. Thứ hai, đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước theo hướng tổ chức phong trào thi đua là để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; phong trào thi đua phải có tên gọi, chủ đề ngắn gọn, xúc tích, dễ nhớ, dễ hiểu, nội dung phải cụ thể, thiết thực, tiêu chuẩn phải rõ ràng; tổ chức phong trào thi đua phải có sơ tổng kết và gắn phong trào thi đua yêu nước với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nghiên cứu, lồng ghép các phong trào thi đua ở cơ sở có cùng đối tượng, nội dung tương tự nhau để tăng tính hiệu quả. Thứ ba, quan tâm nâng cao chất lượng công tác xét khen thưởng đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng thực chất, công bằng, dân chủ, công khai, minh bạch đúng quy trình quy định, quan tâm khen thưởng tập thể, cá nhân trực tiếp lao động sản xuất, công tác, học tập, chiến đấu và phục vụ chiến đấu; thực hiện tốt 4 khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các nhân tố mới, mô hình, điển hình tiên tiên tiến. Đồng thời có các hình thức để tổ chức tốt công tác giới thiệu, giao lưu, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước để học tập, làm theo. Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện công tác TĐKT, kịp thời phát hiện các hạn chế, sai sót để chỉ đạo, uốn nắn; đồng thời quan tâm kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng từ các cấp, thường xuyên tập huấn nghiệp vụ chuyên môn và khả năng tham mưu người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác TĐKT.

Tại Hội nghị ông Nguyễn Văn Phích, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng TĐKT thành phố Rạch Giá đã chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020. Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến thành phố Rạch Giá đã thành công tốt đẹp./.

                                                                                                              HC