TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Thi đua khen thưởng

Xem với cỡ chữAA

Sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ

(07:48 | 13/04/2018)

Sáng ngày 24/7/2015, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Cụm thi đua Tây Nam bộ đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015.

   Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Vương Văn Đỉnh, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cùng một số lãnh đạo và chuyên viên các vụ thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đại diện lãnh đạo UBND 12 tỉnh Cụm thi đua Tây Nam bộ; chuyên viên phụ trách theo dõi công tác thi đua, khen thưởng Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban, Phó Trưởng ban và lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng 12 tỉnh Cụm thi đua Tây Nam bộ.

            Hội nghị đã nghe thường trực Cụm thi đua Tây Nam bộ báo cáo sơ kết việc thực hiện Giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014 của Cụm thi đua, theo đó 6 tháng đầu năm 2015 các tỉnh trong Cụm thi đua đã tích cực chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; các phong trào thi đua yêu nước được phát động sâu rộng phù hợp với điều kiện của mỗi tỉnh nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội, kết quả: Về phát triển kinh tế: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) 6 tháng đầu năm 2015 các tỉnh trong Cụm tăng trưởng khá cao, bình quân đạt 7,34%, một số tỉnh đạt trên 9% như Hậu Giang đạt 10,54%, Long An đạt 10,2%, Kiên Giang đạt 9,24%…; Tổng kim ngạch xuất khẩu các tỉnh trong Cụm đạt 4,359 tỷ USD, bình quân đạt 42,21% kế hoạch năm, một số tỉnh đạt trên 45% như Trà Vinh đạt 50%, Tiền Giang đạt 49,5%, Bạc Liêu đạt 48,8%; Tổng thu ngân sách của Cụm đạt 26.409 tỷ đồng, bình quân đạt 60% kế hoạch năm, một số tỉnh có tỷ lệ thu ngân sách so kế hoạch năm đạt cao như Hậu Giang đạt 102,43%, Kiên Giang đạt 74%, Tiền Giang đạt 61,4%, Vĩnh Long đạt 56,8%... Về lĩnh vực văn hóa- xã hội có nhiều chuyển biến rõ rệt: Công tác giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến, chất lượng giáo dục, đào tạo từng bước nâng lên, đội ngũ cán bộ, giáo viên được chuẩn hóa ngày càng đáp ứng yêu cầu chuyên môn, tỷ lệ bỏ học giảm, cơ sở vật chất được đầu tư khang trang, sạch đẹp; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ, mạng lưới y tế được phủ khắp; các tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, tỷ lệ tiêm chủng mở rộng miễn dịch đầy đủ cho trẻ em đạt chỉ tiêu kế hoạch; các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị và nhu cầu của người dân, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được các tỉnh thực hiện tốt trở thành phong trào thi đua rộng khắp trong quần chúng; công tác giảm nghèo đều được các tỉnh quan tâm thực hiện thông qua việc tăng cường đào tạo nghề cho người lao động nông thôn, thực hiện nhiều dự án giảm nghèo tại các địa phương, các tỉnh đều thực hiện tốt và kịp thời chính sách người có công và các hoạt động chăm lo cho người nghèo …; các tỉnh trong Cụm đã thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh, thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đợt I/2015 đạt chỉ tiêu 100%, các chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội được triển khai khá tốt, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo tuyệt đối an toàn các ngày kỷ niệm lớn của đất nước và các sự kiện chính trị quan trọng; tai nạn giao thông được kéo giảm cả 3 tiêu chí. Hệ thống chính trị được quan tâm xây dựng, công tác quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực được đẩy mạnh; các tỉnh trong Cụm đã hoàn thành Đại hội Đảng cấp cơ sở và đang tiến hành Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở theo đúng tiến độ.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng hợp góp ý dự thảo Quy định về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua Cụm Tây Nam bộ năm 2015; xem các video clip gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua của các tỉnh. Đồng thời các đại biểu đã phát biểu thảo luận xoay quanh báo cáo đánh giá thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, tiếp tục đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy định về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm, kiến nghị những vấn đề còn vướng mắc trong công tác thi đua, khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo, ông Vương Văn Đỉnh, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà các tỉnh trong Cụm thi đua Tây Nam bộ đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời nhấn mạnh một số công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 như: Tập trung triển khai quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; Chỉ thị 725/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm thi đua phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2015 và giai đoạn 2011- 2015 theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Nâng cao chất lượng xét khen thưởng đảm bảo công khai, chính xác, kịp thời, quan tâm khen thưởng người lao động, nông dân, công nhân; tập trung xét khen thưởng thành tích kháng chiến để dứt điểm vào cuối năm 2015; xét khen thưởng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về thi đua khen thưởng, biểu dương tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng TĐKT các cấp; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác thi đua khen thưởng các cấp đảm bảo có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thông nghiệp vụ; Tập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội thi đua yêu nước cấp tỉnh gắn với tổng kết giai đoạn I phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền và sự phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đối với công tác thi đua, khen thưởng.

Tại Hội nghị này, đã công bố và trao Cờ thi đua của Chính phủ cho đơn vị nhất Cụm (tỉnh Hậu Giang), nhì Cụm (tỉnh An Giang) và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đơn vị hạng ba Cụm thi đua Tây Nam bộ (tỉnh Bạc Liêu) năm 2014./.

                                                                                                      HC